Jos Rienhoudt
Consultant adviesbureau BECO en medeauteur Duurzaam Denken en Doen / Our Common Future 2.0
 

1 Begin met een nulmeting

Kijk goed waar het energieverbruik in zit en breng dit in kaart. Kijk hierbij niet alleen naar het energieverbruik op kantoor maar ook naar het verbruik tijdens het productieproces. Om deze meting serieus aan te pakken, zodat je er uiteindelijk ook zoveel mogelijk voordeel uithaalt, zou je hier bijvoorbeeld een CO2-footprint voor kunnen laten maken volgens erkende richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol.

2 Werk volgens de trias energetica

Dat is een stappenplan om zo klimaatvriendelijk mogelijk te werk te gaan. Dit stappenplan begint met het besparen van energie. De tweede stap heeft betrekking op de oorsprong van de energie die je gebruikt. Probeer binnen je bedrijf en in het eventuele productieproces zoveel mogelijk groene energie in te zetten. Als laatste probeer je de fossiele brandstof, die je dan nog nodig hebt, zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

3 Het compenseren van de CO2-uitstoot

Bijvoorbeeld door het aanplanten van nieuwe bomen, moet als laatste stap worden ingezet. Compensatie is namelijk in principe een korte termijn oplossing en is dus wel groen maar niet duurzaam. Het is daarom van belang dat de focus op de CO2-reductie ligt: voorkomen is beter dan genezen.

4 Vraag je af wat je klanten van jou verwachten op het gebied van duurzaamheid

Veel ondernemers letten tegenwoordig bij de aanbesteding op de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf waar ze zaken mee doen. Overweeg andersom ook wat jij van jouw leveranciers verwacht. Denk daarbij ook aan duurzaamheid op andere vlakken, zoals op het gebied van de mensenrechten.

5 Denk na over de CO2-uitstoot van het product dat je maakt

Bij het ene product levert de verduurzaming van het productieproces een enorme besparing op. Bij het andere product is de CO2-uitstoot bij het gebruik van het product veel groter (zoals bij auto’s). Bedenk dus goed waar de grootste impact voor het milieu ligt; in de productie of in het gebruik.