Dat stelt de DSGC, een coalitie van acht Nederlandse multinationals, in een rapport over leiderschap en corporate governance bij de integratie van bedrijfsmodellen op basis van duurzame groei.

“Veel ondernemingen hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid”, zegt Jan Peter Balkende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC). “Die ambities hebben pas kans van slagen als ze grondig verankerd zijn.

Een plan mag nooit staan of vallen bij één bevlogen topbestuurder, het moet geborgd worden in het ondernemingsbestuur, de ‘corporate governance’. Ook draagvlak is cruciaal. Hebben stakeholders inspraak? Hoe rapporteren ondernemingen over hun duurzaamheidsprestaties in het jaarverslag? Dit soort praktische vragen beantwoorden we in ons rapport.”

Kennisdeling

Waarom deze coalitie van Unilever, DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Philips, Shell, KLM en Heineken? Balkenende: “Met name in het buitenland trekken de DSGC-ondernemingen samen op. Met acht ondernemingen geef je een krachtiger signaal af dan alleen. De ondernemingen nemen elkaars producten en diensten af, betrekken elkaar in open innovatieprocessen, en delen kennis.

Producten en diensten niet alleen een positief effect op de maatschappij of het milieu, maar ook winstgevend.

Als DSGC willen ze laten zien dat duurzaamheid en groei uitstekend samengaan en dat hun duurzame producten en diensten niet alleen een positief effect hebben op de maatschappij of het milieu, maar ook hun winstgevendheid verhogen.”

In 2015 vindt een belangrijke klimaattop plaats en worden de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties hernieuwd. “In beide agenda’s zal een belangrijke rol worden toebedeeld aan het bedrijfsleven. Een coalitie als DSGC inspireert CEO’s en andere business leiders ook met innovaties te komen om de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd op te pakken.”

Cultuuromslag

Volgens de DSGC-voorzitter weten veel ondernemers niet hoe ze duurzaamheid en innovatie kunnen combineren. “Daarom brengen we hierover in december een aparte publicatie uit. Gelukkig hebben veel ondernemers dit al wel onder de knie, ook buiten de coalitie.

Zij kunnen anderen de weg wijzen. Laatst was ik bij TEDxBinnenhof over het thema ‘Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen’. De daadkracht die innovatieve ondernemers daar uitstraalden, inspireert mij enorm. Het geeft aan hoe belangrijk het is dat de samenwerking tussen grote, bestaande ondernemingen en kleinere bedrijven en start-ups wordt versterkt.”  

De grootste barrière om duurzame bedrijfsvoering onderdeel te maken van de bedrijfsvoering, stelt Bakenende tot besluit, is de benodigde cultuuromslag. “Iedereen in de organisatie moet de duurzame groeistrategie onderschrijven en helpen uitvoeren. Voor veel medewerkers is dit wennen.

Traditioneel gezien worden professionals in het bedrijfsleven tijdens opleidingen beperkt geïnformeerd over duurzaam ondernemerschap. Geleidelijk zie je dat veranderen; het bedrijvennetwerk De Groene Zaak jaagt dit heel goed aan in de academische wereld. Maar het ‘omdenken’ van bedrijfskundige studies en het gevoel van urgentie om anders te ondernemen, dat zou echt sneller moeten gaan.”