Timmo Terpstra

Timmo Terpstra
Algemeen directeur Koffiebranderij Peeze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het begrip circulaire economie staat al hoog op de agenda bij veel bedrijven. Het risico daarvan is wel dat het zijn verdieping kwijtraakt en dat er niks verandert. Zo noemen bedrijven die alleen stoffen recyclen zichzelf al circulair”, zegt Timmo Terpstra, algemeen directeur van Koffiebranderij Peeze.

Wat hem betreft wordt er te licht gedacht over de complexiteit van de transitie van een lineaire economie naar een circulaire, waarin grondstoffen daadwerkelijk oneindig worden gebruikt. “De overheid wil dat Nederland in 2050 circulair is. We moeten nog flinke stappen nemen met elkaar.”

Circulaire koffie

In de koffiebranche valt er circulair gezien nog veel winst te behalen. “In de circulaire economie wil je grondstoffen zoveel mogelijk in de biologische loop hebben en houden, en ze in de technische loop eindeloos hergebruiken.

Koffie is van zichzelf een circulair product in de biologische kringloop met een restproduct dat terugvloeit in de natuur. Verpakkingsmateriaal zit nog in de technische loop en kan worden verbeterd met alternatieven voor het plastic dat wordt gebruikt. Dat is soms een factor 10 duurder, maar als we geen plastic hoeven te gebruiken moeten we dat ook niet doen.”

Afbreekbare capsule

Peeze ontwikkelde een koffiecapsule die na gebruik bij het gft-afval kan en onderzoekt momenteel de mogelijkheden van biobased verpakkingsmateriaal.

Dat nieuwe model van machineverhuur heeft in de toekomst wel gevolgen voor de financieringsvraag.

“Daarnaast willen we eventueel naar demontabele koffiemachines toe zodat het in de toekomst mogelijk is om de onderdelen onafhankelijk van elkaar opnieuw in te zetten. Het is een realistische gedachte dat we die machines in eigendom houden en na een periode van bijvoorbeeld tien jaar weer terugnemen van onze klanten.”

Verdiep je

Dat nieuwe model van machineverhuur in plaats van -verkoop heeft in de toekomst wel gevolgen voor de financieringsvraag, vervolgt hij. “Het betekent dat er ook een grote rol is weggelegd voor banken, naast een anticiperende overheid en politiek.

Een circulaire economie vereist een systeemverandering. Hoe het bedrijfsleven hier op dit moment zelf op kan inspelen, is niet eenvoudig. Maar zeker is dat veel bedrijven zich meer moeten verdiepen in het thema en de precieze invulling ervan. Mogelijk kunnen brancheorganisaties hierin ondersteunen. Uiteindelijk moeten we wel en hebben we elkaar nodig om stappen te kunnen maken.”