"Neem bijvoorbeeld Elon Musk, hij creëerde met zijn bedrijf Tesla Motors de standaard voor de auto van de toekomst”, zegt de Amsterdamse D66 wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho.

Duurzame stad

“De kabinetsplannen voor omschakelen naar een circulaire economie naar de G4 (Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam), gaat niet snel genoeg. De vier grote steden willen meer, concreter en sneller. Daarom bieden we onze stedelijke omgeving aan als proefgebied voor circulaire gebiedsontwikkeling en circulaire bedrijvigheid.

De G4 wil hun kennis en ervaring delen met andere steden en het Rijk om zo ook nationaal de versnelling naar een circulaire economie voor elkaar te krijgen.Voor veel duurzame vraagstukken zijn de oplossingen al voorhanden, en de kunst is nu om niet te blijven verzanden in alleen maar nieuwe pilots en proefprojecten, maar concreet te implementeren in de dagelijkse praktijk”, zo stelt Choho in een position paper over de circulaire economie die aan het Rijk gericht is.

Pijlers in duurzaamheid

“In Amsterdam richt de Duurzaamheidsagenda zich op vijf pijlers: schone lucht, circulaire economie, energie, afval en de eigen organisatie. Bij de overgang naar een circulaire economie, is ook regionale samenwerking met andere steden en het bedrijfsleven van eminent belang”, aldus Choho. Zo investeert de gemeente Utrecht met het oog op de toekomst en het milieu in een duurzaam bouwbeleid.

De havenstad Rotterdam heeft de ambitie om de meest duurzame haven ter wereld te zijn. Door grensverleggend te opereren en met de ontwikkeling van Maasvlakte 2. De Hofstad Den Haag investeert in een toekomstbestendige economie. De combinatie van internationale instellingen en innovatieve bedrijven trekt start-ups aan die werken aan de maatschappelijke vragen van morgen.

Klimaatdoelstellingen

”De overgang naar een samenleving zonder aardgas is noodzakelijk om de internationale klimaatdoelstellingen te halen. In Amsterdam kom ik ook op korte termijn met een strategie daarvoor. Dat is echter zo'n grote opgave, dat het Rijk daar ook een flinke rol in vervult”, zegt Choho.

Dat is zo'n grote opgave, dat het Rijk daar ook een flinke rol in vervult.

De overheid heeft zich ook tot doel gesteld in 2020 14% van de verbruikte energie duurzaam op te wekken. Daarvoor zijn met marktpartijen en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt en deze vastgelegd in het Energieakkoord. Volgens Europese afspraak moet de gebouwde omgeving in ons land in 2050 volledig energieneutraal zijn.

Dat wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik (verwarming, warm water, installaties) wordt gecompenseerd door hernieuwbaar opgewekte energie en daarmee CO2-neutraal is.”

Circulaire economie

“Het concept circulaire economie biedt economische kansen op het gebied van dienstverlening, hergebruik, reparatie en recycling. MVO Nederland verwacht dat de markt voor duurzame producten en diensten de komende jaren met tientallen procenten blijft stijgen.

De vraag naar klimaatneutrale, energiezuinige, gezonde en streekgebonden producten neemt zowel in Nederland als internationaal sterk toe. Ook ontwikkelingslanden en opkomende markten worden steeds interessanter voor Nederlandse bedrijven”, vertelt Choho.

Toekomst

 “In de gebouwde omgeving gaat veel gebeuren de komende jaren: oude woningen worden voorzien van duurzame verwarming.  Een kleine stad met veel eengezinswoningen bijvoorbeeld zet een duurzame schil om die huizen heen, en in de grote steden met veel hoogbouw gaan we restwarmte uit nabije industrie benutten voor verwarming. Zulk maatwerk is inspirerend op elk niveau.”, aldus de wethouder.

 “We moeten niet bang zijn om de duurzame koplopers in het bedrijfsleven als overheid te prijzen, en ze als voorbeeld te stellen voor de rest. De overheid kan belemmerende regels wegnemen, helpen met advies en zoals bijvoorbeeld in Amsterdam met ons Duurzaamheidsfonds: aantrekkelijke financiering bieden.”