Tegelijkertijd is er de opkomst van de circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. “Anno 2016 is hergebruik van materialen een duurzame strategie. Wij wijzen bedrijven op het belang van circulaire economie.

Binnen onze bedrijfsvoering en cultuur streven we naar een goede balans tussen financiële prestaties, impact op het milieu en sociale aspecten”, vertelt directeur Bram Adema van Corporate Facility Partners (CFP). Met hun onderkomen gehuisvest in De Staart, heeft CFP een bijzondere, duurzame kantoor- en vergaderlocatie aan de rand van de Apenheul in Apeldoorn.

8 miljoen gebouwen grootste vervuilers CO2

In Nederland staan 8 miljoen gebouwen. In het regeerakkoord staat dat gebouwen twintig procent op energie moeten besparen in 2020. Niet alleen vanuit het oogpunt van milieu of gezondheid, maar ook vanuit kostenoverweging. “Kantoorpanden, winkels en woningen zijn de grootste milieuvervuilers en energieslurpers in ons land.

Die stoten meer CO2 uit dan het verkeer of de industrie. De afgelopen twee jaar is het verbruik met drie procent teruggebracht. Vastgoedeigenaren moeten 40 miljard euro investeren om te voldoen aan de eisen van het Energieakkoord", zegt Adema.

Quick scans

Consultant Stefan Vermaat vertegenwoordigt CFP in het programmateam van de Green Deal Circulaire Gebouwen. “We maken de vertaalslag van de principes van de circulaire economie naar concrete praktijkvoorbeelden in pilotgebouwen, variërend van kantoorpanden (ABN AMRO Vestdijk, Alliander Duiven en KPN Faustraat), retail (circulaire winkel SNS Bank), een monumentaal pand (Koninklijke Bibliotheek), nieuwbouw (Lyceum Schravenlant) tot een nog te realiseren gebouw (Fort aan de Buursteeg in de Provincie Utrecht). Du moment ontwikkelen wij een gebouwpaspoort om inzichtelijk te maken in welke mate een gebouw circulair is. De Green Deal draagt bij aan het verduurzamen en circulair maken van alle gebouwen in Nederland.”