Jacqueline Cramer

Jacqueline Cramer
Voorzitter ESCoNetwerk.nl

‘Bij een ESCo besteedt een opdrachtgever haar energiehuishouding langjarig, integraal uit aan een of meerdere partijen die daarin gespecialiseerd zijn. Er wordt daarbij afgerekend op basis van een prestatiecontract.

De opdrachtnemer zal minder ontvangen als zij niet aan haar beloftes op het gebied van comfort, verbruik en andere vooraf bepaalde afspraken voldoet. ESCo’s kunnen overal worden toegepast daar waar energie wordt gebruikt, dus op het gebied van openbare verlichting, bij zwembaden en in gebouwen.

Een ESCo levert financiële en kwalitatieve meerwaarde. Het zorgt voor een verduurzaming van de organisatie: niet alleen vanuit een sociale verantwoordelijkheid, maar ook op basis van een overtuigende businesscase.

Concentreren op kerntaken

Voor de gebruikers betekent dit minder zorgen, minder risico en minder vermogensbeslag, want de opdrachtnemer doet de investeringen in de aanleg en het onderhoud. Daarmee kan men zich meer concentreren op werkelijke kerntaken. Zo kan een ziekenhuis zich vooral richten op het beter maken van patiënten in plaats van het in de lucht houden van klimaat en verlichtingssystemen.

Voor de ESCo heeft het ook voordelen want die kan investeren in levensduuroptimalisatie en innovatie. Zij zijn namelijk ook gebaat bij een systeem dat langjarig de beste verhouding tussen kosten en kwaliteit biedt. Dat ze vervolgens een stabiele, langlopende vergoeding kunnen verdienen zolang ze goed presteren, is voor hen uiteraard interessant.

Algehele mindset

Naast ESCo’s zijn er legio andere manieren om werk van verduurzaming te maken. Denk aan optimalisatie van productieprocessen, recycling van afvalstromen of beperking van transport. Het aardige van een ESCo is dat je jezelf bij wijze van spreken dwingt om langjarig een consistent beleid door te blijven voeren. De looptijden zijn lang en juist daardoor kunnen de optimalisaties worden gerealiseerd.

Besef ook wat het doet ten aanzien van de algehele mindset van de mensen binnen de organisatie.

Besef ook wat het doet ten aanzien van de algehele mindset van de mensen binnen de organisatie als je op deze manier te werk gaat; ik ben van mening dat een organisatie die dit soort slimme oplossingen realiseert ook op andere terreinen de processen strak onder controle heeft.

Timing probleem opgelost

Nederland loopt achter ten opzichte van het buitenland bij het inzetten van ESCo’s. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat we niet gewend waren in dit soort nieuwe financiële arrangementen te denken. Iedereen handelde vanuit zijn eigen denkkader. Ook leunden we te veel op de overheid: die moest zulke zaken maar regelen. Die manier van denken is sinds 5 jaar aan het kantelen.

De economische crisis dwingt ons daarbij inventiever na te denken over de manier waarop we transities naar een duurzame energievoorziening financieren. Het interessante is dat milieu en economie hier vaak hand in hand gaan. Alleen gingen de kosten voor de baten uit. Nu je dat probleem met timing met bijvoorbeeld ESCo’s blijkt te kunnen oplossen, kun je een enorme sprong in de richting van een duurzame energievoorziening maken.’

April, 2013