De gemeente is bezig met een revitalisatie van de A20 zone, waar de bedrijventerreinen ’s-Gravenland noord en zuid, Spaanse Polder en Schieveste onder vallen. Die aanpak wordt gecombineerd met de ambities ten aanzien van duurzaamheid.

“We willen met bedrijven verder gaan dan de wettelijk verplichte maatregelen op het gebied van energie en afvalstromen”, vertelt Koen de Kruif, senior adviseur verduurzaming bij DCMR. “De wet schrijft voor dat alle maatregelen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen moeten worden uitgevoerd. Maar er zijn ook investeringen die goed renderen op een langere termijn. Het is een gemiste kans als je daar dan niet naar kijkt.”

Energielasten omlaag

De afgelopen twee jaar is onder meer gekeken naar de mogelijkheden met duurzame energie. Het is voor ondernemers aantrekkelijk als hun energielasten omlaag gaan. Maar daarvoor is meestal eerst een investering nodig, bijvoorbeeld in zonnepanelen en verlichtings- en verwarmingsystemen.

“De gemeente ondersteunt initiatieven van ondernemers door cofinanciering van energiebesparende investeringen”, legt De Kruif uit. “Bedrijven gaan een hogere, marktconforme erfpachtprijs betalen maar compenseren dat met lagere kosten voor energie.”

Wat voor de één een restproduct is, kan voor de ander juist een grondstof zijn.

Enkele lokale bedrijven zijn koploper in deze energietransitie. Zij geven het goede voorbeeld en bespreken duurzame maatregelen en investeringen met andere bedrijven. Ondernemingen die iets willen gaan doen op het gebied van duurzaamheid kunnen een analyse krijgen van het startende bedrijf PulsUp!

Joost de Groot van PulsUp! legt uit: “Bedrijven hebben te maken met veel reststromen. Als je daar iets slims mee doet, kan dat het bedrijfsresultaat positief beïnvloeden. Je kunt op een bedrijventerrein proberen om de kringloop te sluiten. Wat voor de één een restproduct is, kan voor de ander juist een grondstof zijn.

Of je kunt apparaten of zelfs een onderhoudsmonteur met elkaar delen. Daarvoor is het nodig om bedrijven bij elkaar te brengen. Wij gaan bij bedrijven op bezoek en onderzoeken de bedrijfsprocessen: wat gaat erin en wat komt eruit?”

Meer delen

Het streven is dus om meer reststromen als grondstof te gaan gebruiken en om meer Schiedamse bedrijven bij elkaar te laten inkopen. Ook afvalverwerker Irado is daar volop mee bezig door minder grondstoffen naar de afvalverbranding te brengen en reststromen te delen en door te geven.

Het is ook mogelijk dat ondernemers investeringen in de infrastructuur delen.

Maar het is ook mogelijk dat ondernemers investeringen in de infrastructuur delen. “Er is bijvoorbeeld een idee voor een centrale plek voor het opladen van elektrische auto’s”, vertelt De Groot. “Het is zelfs mogelijk om energie op te slaan in de batterij van de auto en die ergens anders voor te gebruiken als de auto niet rijdt.”

De gemeente Schiedam, DCMR en PulsUp! gaan de komende tijd ondernemers bij elkaar brengen in onder meer netwerkbijeenkomsten en om innovaties verder aan te jagen. “We gaan met elkaar plannen maken en gezamenlijk processen op gang brengen”, besluit De Kruif.