Om de toepassing daarvan mogelijk te maken is er regelmatig overleg met classificatiebureaus, kennisinstituten en overheidsinstanties, ook op Europees niveau. “Bijvoorbeeld om te zorgen voor een goede koppeling tussen regelgeving en technologische ontwikkelingen”, vertelt Henk de Jong, directeur van de vestiging Schiedam.

Ook de ontwikkeling van de vereiste infrastructuur is een voorwaarde voor succes. “Het is prachtig als wij, zoals nu voor Shell, vijftien binnenvaartschepen uitrusten met lng-motoren. Maar dan moet er ook worden geïnvesteerd in LNG-bunkerstations.”

In deze sector is vooruitgang, het duurzamer maken van voortstuwingssystemen en het gebruik daarvan alleen mogelijk als je samenwerkt.

Op lokaal niveau werkt Wärtsilä nauw samen met scholen en andere opleidingsinstituten om te zorgen dat de kennis van de leerlingen aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven. En ook met scheepsbouwers en -reparateurs als Damen Shiprepair en Huisman Equipment is er voortdurend contact.

“In deze sector is vooruitgang, het duurzamer maken van voortstuwingssystemen en het gebruik daarvan alleen mogelijk als je samenwerkt”, stelt De Jong. “Wij zien ons ook meer als partner dan als toeleverancier. Een voorbeeld daarvan is de overeenkomst met Van Oord voor het onderhoud van de motoren die in de diverse schepen zijn ingebouwd.

Door het onderhoud te optimaliseren en de technische prestaties van die motoren te verbeteren, verlaag je het energieverbruik en verminder je de uitstoot van CO2, SOx, NOx en fijnstof. Op die manier maak je een enorme stap voorwaarts.”