Dit stelt Rijkswaterstaat via haar Kenniscentrum InfoMil. De Rijksdienst roept op nu al te inventariseren. Al een tijdje moeten nieuw geleverde gasbranders voor ketels met een nominaal vermogen groter dan 1 MegaWatt voldoen aan een door de overheid ingestelde NOx-emissie-eis (stikstofoxides - minder dan 70mg/m03 bij 3 procent O2).

Een verandering per 1 januari 2017 is dat alle installaties zijn aangepast of zijn vervangen door moderne branders.

Een verandering per 1 januari 2017 is dat alle installaties van het genoemde kaliber, dus ook bestaande installaties, zijn aangepast of zijn vervangen door moderne branders.

Zoals de praktijk er nu voorstaat, blijkt bijna de helft van de aardgasgestookte stoom- en verwarmingsketels groter dan 1 MegaWatt nog niet aan de NOx-eis te voldoen. Wel blijkt er voor installaties in de offshore of bij tuinders die extern CO2 betrekken een overgangstermijn tot 1 januari 2019.

Consequenties

Wat betekent de verandering voor de praktijk? Rijkswaterstaat stelt dat de consequenties van de nieuwe emissie-eisen afhankelijk zijn van het type en de leeftijd van de stookinstallatie. Het kan eenvoudig zijn. Zo blijven voor veel bestaande stookinstallaties de consequenties van de nieuwe eisen beperkt tot het tijdig uitvoeren van een nieuwe emissiemeting.

Ingrijpender gevolgen zijn aanpassing van de branders of het motormanagementsysteem. De dienst wijst ook op uitzonderingssituaties waarbij de stookinstallatie moet worden vervangen of er een rookgasreiniging moet worden geïnstalleerd. Al met al reden om nu al te inventariseren welke actie er nodig is. Branchevereniging Frigo (Fabrikanten en Importeurs in Gas- en Oliebranders) wijst ook op het voorkomen van wachtrijen op de rand van 2016 door tijdig in actie te komen.