Eén van DMT’s succesvolle producten is een technologie voor het opwaarderen van biogas tot milieuvriendelijk gas. De producten van DMT zijn voor 95% export. In haar bijna 30-jarig bestaan bouwde zij installaties in Europa, Noord- en Zuid Amerika, Rusland en in Azië.

Gas voor 6000 huishoudens

Een Carborex®MS installatie van DMT zuivert biogas dat voortkomt uit vergistend afval. Eén installatie produceert voor 6000 tot 8000 huis houdens milieuvriendelijk gas, dat wordt gedistribueerd door het nationale grid. Een boer of een fabriek van enige omvang kan naast leverancier van voedsel, papier, kleding of bier gas producent worden en de investeringskosten van de installatie terug verdienen. Dit is een aansprekend voorbeeld voor de circulaire economie: het afval van voedselproductie wordt vergist en verwerkt tot nieuwe schone energie. In Engeland bouwt DMT op het moment haar 12e installatie.

Bio-LNG geeft milieuwinst

Daarnaast is het mogelijk om groengas vloeibaar te maken door extreme afkoeling. De BBC berichtte onlangs dat supermarktketen Sainsbury’s voornemens is haar trucks te laten rijden op Bio-LNG. Hiervoor ondertekende Sainsbury’s een deal met voedselproducent Wyke Farms waar DMT de groengas installaties bouwde (zie foto). Ook in Nederland zijn grote multinationals geinteresseerd om hun wagenpark om te bouwen voor het rijden op groen gas of Bio-LNG. Dit is een initiatief waarin de DMT-technologie het voortouw neemt en niet zonder reden. Bio-LNG zal de grootste en snelste milieuwinst creëren. Door het gebruik van Bio-LNG kan de Well to Wheel CO2 emissie met maar liefst 70% worden gereduceerd. Deskundigen melden dat hiermee de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Parijs 2015 kunnen worden gerealiseerd. DMT Environmental Technology heeft met die reden geinvesteerd in de Bio-LNG technologie en deze doorontwikkeld voor introductie op de wereldmarkt.

Installatie in Lelystad

Op de Acrres Diary Campus in Lelystad staat een CarborexMS installatie met een vervloeier voor Bio-LNG. Hier organiseert DMT open dagen en meetings om organisaties te informeren over de technologie, de werking, de omvang en de opbrengst van de groen gas en Bio-LNG installaties. Voor meer informatie, neem gerust contact met Coen Meijers (verkoop) of Benny Bakker (Bio-LNG).

www.dmt-et.com
info@dmt-et.nl
Tel: 0513-636789