Wat is de rol van bedrijven inzake verduurzaming?

“Er is geen andere toekomst, dan een duurzame toekomst. Het is noodzaak dat we onze samenleving en economie zo reorganiseren dat we veel zuiniger en efficienter omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Ondernemers zijn belangrijke vormgevers van de volgende fase in de maatschappelijke ontwikkeling.”

Zijn er ook op de korte termijn argumenten te bedenken om te kiezen voor een groenere bedrijfsvoering?

“Zonder aan een duurzame onderneming te werken zullen ondernemers op de lange termijn tegen hun eigen limieten aanlopen. Op de korte termijn zijn er in hele directe zin voordelen te behalen uit een duurzame bedrijfsvoering. Zo is het cradle to cradle principe, waarbij grondstoffen hergebruikt worden, niet alleen een duurzame aanpak maar ook een besparingsmogelijkheid.”

Op welke manier kunnen ondernemers bewust worden gemaakt van de voordelen van een duurzame bedrijfsvoering?

“Het is belangrijk dat ondernemers zich realiseren dat we niet langer milieubeleid voeren, maar duurzaamheidsbeleid. Het verschil tussen die twee is dat er in milieubeleid dezelfde milieu- en klimaatonvriendelijke processen in stand werden gehouden, om vervolgens de vervuiling op te ruimen. Duurzaamheidsbeleid streeft naar werkelijke procesvernieuwing, waarbij de productie schoner en zuiniger wordt gemaakt en bovendien een voordeel kan worden behaald in de kostprijs van de producent. Een duurzaam beleid hoeft niet duur te zijn."