Yvette Watson
Teamleider Huisvesting en Facilitaire Services

“Eind vorig jaar heeft de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag de Green Deal Circulaire Gebouwen ondertekend met als doel invulling te geven aan de ambitie om de voorgenomen renovatie van het gebouw volgens circulaire principes uit te voeren”, vertelt Teamleider Huisvesting en Facilitaire Services Yvette Watson van de Koninklijke Bibliotheek. 

De Koninklijke Bibliotheek moet na renovatie energie terug gaan geven aan haar omgeving en optimaal flexibel zijn in functie en gebruik. Watson: “Kantoorgebouwen hebben de potentie om CO2 uitstoot met wel zeventig procent terug te dringen en een renovatie is een uitgelezen kans om een positieve impact te realiseren.”

Watson heeft het renovatievraagstuk aangedragen als pilotproject en om de duurzame ambitie kracht bij te zetten, heeft Hans Jansen, hoofd van de afdeling Onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek namens de directie zitting genomen in de stuurgroep van de GDCG.

Mooi Momentum

In samenspraak met de eigenaar van het gebouw, het Rijksvastgoedbedrijf ( RVB ) denkt de Koninklijke Bibliotheek na over de vraag hoe ze de hoge ambities van een circulair en energieneutraal gebouw het beste kunnen borgen in hun aanbesteding.

Watson: “Circulair renoveren is ingewikkeld. Het Green Deal Platform gebruikt een ‘learning by doing’ benadering en bouwt voort op de succesprojecten en elkaars expertise. Vragen over flexibiliteit en adaptief vermogen en de functies van het gebouw staan op de agenda.

Een succesvolle renovatie vereist goed opdrachtgeverschap. Het Green Deal Platform geeft ons vertrouwen om innovatief naar het renovatievraagstuk te kijken. Ook het RVB ambieert het verduurzamen van zijn vastgoedportefeuille. In de aanloopfase van het project was het bijzonder om te zien hoe de ambities van verschillende organisaties elkaar versterkten.”

Algemene informatie Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland
 

De Koninklijke Bibliotheek wil een platform bieden waar mensen en informatie samen komen. Naast het beschikbaar maken van een prachtige collectie nationaal cultureel erfgoed is de belangrijkste opgave de komende jaren de ontwikkeling van een nationale digitale bibliotheek, waarin alle publiek gefinancierde bibliotheekcollecties met elkaar verbonden zijn. De Koninklijke Bibliotheek is een wetenschappelijke bibliotheek met daarnaast landelijke taken in het wetenschappelijke en het openbare bibliotheekveld.

Personeel

Ongeveer 500 medewerkers.

Bezit

6 miljoen items = ruim 110 km bibliotheekmateriaal (boeken, kranten, tijdschriften, micromateriaal).
Daarnaast grote dataopslag van alle gedigitaliseerde bestanden.

Gebouw

Netto vloeroppervlak: 80.000 m2
Bibliotheek: 37.000 m2, waarvan 28.000 m2 magazijn
Andere instellingen in het gebouw: 15.000 m2

Capaciteit

500 studieplaatsen, waarvan 125 met pc-werkstation, Wi-Fi beschikbaar

Bibliotheekgebruik 2014

14.648 Koninklijke Bibliotheek-leden
91.960 bezoeken aan de bibliotheek
804.000 beschikbaar gestelde gedrukte en digitale publicaties