Stork Food & Dairy Systems (SF&DS), dat zich richt op innovatie en productie van nieuwe machines op gebied van de zuivel & voedingsmiddelenindustrie, voert op het gebied van de Wet Milieubeheer innovaties door om invulling te geven aan de nieuwe norm uit het Activiteitenbesluit.

Sinds het ingaan van de Wet Milieubeheer in 2008 valt SF&DS onder het Activiteitenbesluit als Type B inrichting en dient het bedrijf zich aan strikte normen te houden. Vooruitlopend op de aangescherpte norm die in 2017 ingaat voor alle gasgestookte installaties (>400 KW), is er in oktober 2014 geïnvesteerd in een nieuwe stoomketelinstallatie, vertelt Facility Manager Dirk Imanse.

Daarmee zitten we ruim onder de norm van NOx, 70 mg/Nm3.

“We doen mee in een pilot van één van onze leveranciers, die een nieuwe gasbrander heeft ontwikkeld met een zeer lage NOx en SO2 -uitstoot (stikstofoxiden, zwaveldioxide, red.). Daarmee zitten we ruim onder de norm van NOx, 70 mg/Nm3. De wetenschap dat het zou komen was er al een tijdje, het is prettig dat we er met deze ketelbrander ruim van te voren al klaar voor zijn.”

Hoge efficiëntie

De kleinere en efficiëntere stoominstallatie waarin de brander is geïntegreerd, wordt gebruikt voor het testen van de door Stork geproduceerde machines en systemen. De doorgevoerde verandering brengt eigenlijk alleen maar voordelen met zich mee, merkt Imanse.

Zo is ook een condensor in het systeem verwerkt, die warmte van afvoergassen terugwint, wat voor een hogere efficiëntie, dus een lager gasverbruik zorgt. “We zijn al enige tijd bezig om ons gasverbruik te verlagen en dit systeem draagt daar aan bij. Door de normwijziging is investering en vervanging noodzakelijk, maar binnen drie tot vijf jaar hebben we de investering al terugverdiend.”