Zo’n dertien jaar later lijkt de term relevanter dan ooit. Hoe ervaart hij dat zelf? “De grote kansen liggen in opkomende economieën, daar is westerse hulp nodig.”

Cleantech neemt tegenwoordig een breed scala innovatieve, technologische ontwikkelingen in en duidt een andere benadering van economieën. Om het samen te vatten: we moeten meer doen met minder en van daaruit economische waarde toevoegen om de ecologische voetafdruk verkleinen.

Gevraagd naar wat hem triggerde de Cleantech Group te starten, vertelt Parker over de houding die investeerders en ondernemers destijds hadden ten opzichte van cleantech. “Duurzame technieken werden gezien als saai, traag en afhankelijk van overheidsfinanciering; er was geen ROI. Maar ik zag kansrijke ontwikkelingen in biologie. Op medisch vlak waren er bijvoorbeeld sterke economische drivers, het had alleen financiering nodig.”

Drie grote uitdagingen

Nu, zo’n dertien jaar later, vindt Parker vooral de rol van het grote bedrijfsleven cruciaal. “Cleantech is een noodzaak voor innovatie door gehele supply chains heen. Er is behoefte aan een ander ecosysteem met een andere basis.” Om tot die situatie te komen moeten drie belangrijke uitdagingen worden aangegaan.

Om dat te veranderen moeten we een eerlijke prijs plakken op koolstof.

De eerste is dat ons huidige economische systeem nog steeds geen level playing field biedt voor brandstoffen die het keuzeproces van bestuurders en consumenten kunnen verstoren. “Om dat te veranderen moeten we een eerlijke prijs plakken op koolstof”, verklaart Parker. Ten tweede is onze economie ontworpen voor een situatie die al een tijdje niet meer bestaat. Het systeem is centraal georganiseerd in plaats van meer verspreid, zoals hernieuwbare energie decentraal is. 

Als derde en laatste punt noemt Parker de ‘een of het ander’ benadering van economie en milieu. Dit leidt tot korte termijnbeslissingen die de economie ten goede komen en het milieu verstoren. Wat uiteindelijk leidt tot het verstoren van de economie. “Het is een ontwerpfout in het systeem. Jammer genoeg zijn mensen conservatief en kost het tijd om te veranderen. De meningen zijn hierover verdeeld of we voldoende tijd hebben om orde op zaken te stellen”, aldus Parker.

Maatschappelijke problemen

Wat is nodig om de kansen van cleantech te benutten? Dat mensen gevoelig zijn voor positieve prikkels biedt volgens Parker kansen. Zaken minder slecht maken is minder aantrekkelijk dan positieve dingen doen. Parker: “Als mensen zaken ontwerpen met betekenis dan verbeteren dingen per definitie. We moeten ook onze taal veranderen waar het cleantech betreft, en in krachtige termen spreken. Mensen aanspreken op maatschappelijke problemen, dan stimuleer je mensen om zaken te verbeteren.”

Opkomende economieën

Op de vraag welke veranderingen hij ziet ten opzichte van het begin, antwoord Parker dat bedrijven en zelfs hele landen zich sterk gespecialiseerd hebben in deelgebieden. “Kijk naar Nederland. Jullie prijken hoog in de cleantech index op het gebied van water en agro-tech. Het is belangrijk om de kracht die die positie geeft verder door te ontwikkelen.”

Wat dit laatste volgens Parker extra belangrijk maakt is dat westerse economieën sterk betrokken zullen zijn bij de toekomst van cleantech, maar China, India en andere opkomende economieën het decor zullen zijn van de praktijk. Deze markten beiden volop kansen voor oplossingen die in het westen zijn ontwikkeld. “De markten groeien en hebben steeds grotere behoeften, waarop is in te spelen door bestaande oplossingen te ‘retoolen’ en een pas op de plaats te maken op die markten.

Niet alleen liggen daar economische kansen; we kunnen er niet omheen deze landen te helpen op een duurzamere manier te leven, want als het daar niet verbetert ondervinden we daar allemaal de consequenties van.”