Andy Ridley
CEO van Circle Economy
 

Duurzaamheid en circulaire economie zullen een cruciale rol spelen in de manier waarop we op die uitdagingen reageren, voorziet Andy Ridley, CEO van Circle Economy in Amsterdam. “Nederland loopt voorop met circulaire economie. Nederlanders zijn ondernemend, innovatief en hebben bewezen dat zij uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld water en landbouw aankunnen.

Nederland zou wel eens de eerste ‘circulaire hotspot’ ter wereld kunnen zijn. De kleine omvang van Nederland, het niveau van verstedelijking, de havens en de spilfunctie voor internationaal transport maken Nederland tot een ideale broedplaats voor vernieuwing. Nieuwe ideeën kunnen vanuit hier worden opgeschaald en geëxporteerd. De Netherlands Circular Hotspot campagne is daarvan een goed voorbeeld.

Alles is verbonden

De basis van circulaire economie is: alles is met elkaar verbonden, in cirkels die op de natuur zijn geïnspireerd. De manier waarop we onze huidige economie hebben ingericht is niet alleen onlogisch maar ook onhoudbaar. We putten de aarde uit en alles wat we nodig hebben voor onze levensbehoeften raakt op.

Toepassing van circulaire concepten zijn belangrijk voor het oplossen van praktische vraagstukken.

De uitdaging is om nieuwe oplossingen te bedenken, bestaande technologieën en structuren optimaal te benutten om verspilling tegen te gaan, en circulaire economie zo snel mogelijk te verspreiden en implementeren. Want klimaatverandering en de zichtbare symptomen daarvan, zoals luchtvervuiling in Peking en overstromingen in de woestijn, zijn enorme waarschuwingssignalen dat het tijd is voor verandering.

Toepassing van circulaire concepten zijn belangrijk voor het oplossen van praktische vraagstukken rond (toekomstige) werkgelegenheid, energievoorziening, milieuvervuiling en het gebruik en de beschikbaarheid van grondstoffen. Dat zijn onderwerpen die iedereen aangaan.

Samenwerken

De ‘oude’ wereld eindigt, de ‘nieuwe’ begint nu. Die omslag is niet makkelijk maar wel mogelijk. Grote bedrijven willen nog wel eens lobbyen tegen snelle actie. Ook de politiek kan veranderingen niet altijd snel genoeg realiseren. De overheid investeert wel flink in circulaire programma’s en er zijn ook enkele grote multinationals actief bezig met een positieve omslag. Samenwerking tussen ketenpartners is daarbij cruciaal. Wie niet wil meedoen, riskeert de eigen continuïteit op lange termijn.

Of het nu gaat om energie, water of duurzaam bouwen, alles is onderdeel van het grotere geheel. De omslag is een reis met veel uitdagingen en de vraagstukken zijn mondiaal. De textielindustrie bijvoorbeeld, is de tweede meest vervuilende industrie ter wereld.

Voor het verbouwen van katoen is enorm veel water nodig, voor de productie van polyester is olie de grondstof, ongebruikt textiel wordt op grote schaal verbrand en de werkomstandigheden en mensenrechten van textielarbeiders in veel derdewereldlanden zijn nog steeds erg slecht. Als we dit soort issues niet oplossen, zijn we op weg naar een enorme crisis.

Delen en koppelen

We hebben nu meer dan ooit de kans om zaken te veranderen. De digitale wereld en de beschikbaarheid van big data bieden veel mogelijkheden om initiatieven te delen en te koppelen. Dat is een groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld tien jaar geleden.

Zoals bij elke beweging zijn ook binnen de circulaire economie leiders en ambassadeurs nodig, zowel binnen de politiek als bij bedrijven. Er zijn gelukkig al veel ondernemers en startups die werken volgens andere waarden en uitgangspunten. De innovatieve bedrijven van nu zijn waarschijnlijk de grote namen van de toekomst.

Circulaire economie, duurzaamheid…, voor mij gaat het niet om hoe je het noemt. Veel belangrijker vind ik het gevoel en de overtuiging waarmee we duurzame oplossingen bedenken voor onze planeet. Oplossingen die economisch, ecologisch en sociaal logisch zijn. De manier waarop we belangrijke vraagstukken aanpakken, zal van grote invloed zijn op de levens van mensen over de hele wereld.”

Andy Ridley
 

Andy Ridley was in 2007 mede-oprichter van Earth Hour in Sydney, waaraan inmiddels meer dan 7000 steden in 162 landen deelnemen. Hij werkte aan wereldwijde campagnes en wist via digitale media honderden miljoenen mensen te mobiliseren. Ridley is momenteel CEO van Circle Economy in Amsterdam.