Door op de juiste momenten onderhoud te plegen, kan de levensduur van installaties bovendien worden vergroot. Benodigdheden voor doelmatig PAM zijn historische data, technische kennis en een andere manier van denken.

PAM wordt al langere tijd met succes toegepast bij het onderhoud in de spoorwereld en kan ook worden gebruikt in andere sectoren. “Wij hebben deze werkwijze twee en een half jaar geleden geïmplementeerd in het ontwerp, de bouw, het beheer, het onderhoud en het hergebruik van energie-infrastructuren”, vertelt Anja Vijselaar, directeur Joulz Energy Solutions.

“Wij willen op die manier elektriciteitsnetten en -stations verduurzamen. Groot voordeel voor de opdrachtgever is dat wij hiermee de totale cost of ownership kunnen verlagen terwijl wij een gelijke of zelfs betere installatiebeschikbaarheid garanderen.”

Onderhoud afstemmen op werkelijk gebruik

In het verleden werd volgens vaste voorschriften en normen op vaste momenten onderhoud gepleegd. Onafhankelijk van waar de installatie stond en onafhankelijk van het gebruik gold voor iedere installatie eenzelfde protocol. “In het meest gunstige geval ben je dan op tijd”, stelt productmanager Patrick Kooij.

Dat principe kun je ook toepassen bij energie installaties en in andere sectoren.

“Maar het kan ook dat je te laat bent omdat de installatie intensiever is gebruikt. En als de installatie minder intensief is gebruikt dan voorzien, vervang je, omdat het protocol dat nu eenmaal voorschrijft, onderdelen die waarschijnlijk nog prima voldoen. Je maakt onnodig kosten en er is sprake van verspilling van materiaal.

Veel beter is het om te kijken naar de werkelijke belasting. Eigenlijk net zoals je bij een auto doet. Je pleegt tenminste eens per jaar onderhoud maar in ieder geval als er tienduizend kilometer is afgelegd. Dat principe, waarbij je gebruik maakt van ervaringsdeskundigheid en gebruiksgegevens, kun je ook toepassen bij energie installaties en in andere sectoren.”

Kwaliteit optimaliseren en beschikbaarheid maximaliseren

PAM vereist een andere manier van denken, werken en registreren van operationele data. “Je moet als onderhoudsbedrijf niet zoveel mogelijk onderhoud plegen. Je moet veranderen in een strategisch onderhoudspartner die op de meest efficiënte wijze de kwaliteit van de installatie optimaliseert en de beschikbaarheid maximaliseert.”

Volgens Kooij is het de verantwoordelijkheid van een trusted partner om kennis te delen. “Het lijkt aantrekkelijk om kennis binnen de organisatie te houden en zo de concurrentie uit te sluiten, maar als je werkt met energie-infrastructuren is dat niet verstandig.

Vandaar dat wij onze kennis ook buiten onze organisatie delen. Daardoor kan op termijn ieder bedrijf binnen onze sector PAM toepassen en kan landelijk een kwaliteitsslag worden gemaakt. Juist als het gaat om energie infrastructuren moet je samenwerken en acteren als één groot Nederlands bedrijf.”