Waar komt uw motivatie voor groene energie en een duurzame samenleving vandaan?

Het begon allemaal met een telefoontje van Al Gore, die me uitnodigde om zijn show An Inconvenient Truth te komen bekijken. Zijn indringende manier van aandacht vragen voor de klimaatverandering, als één van de grootste uitdagingen waar we vandaag de dag als mensheid voor staan, raakte iets diep in mij en sindsdien heeft het onderwerp ‘duurzaamheid’ mij eigenlijk niet meer losgelaten. 

Wat zijn uw grootste plannen op dit gebied?

Virgin zet zich op verschillende manieren in voor duurzaamheid, waarbij het verduurzamen van ons bedrijf één van de hoogste prioriteiten heeft. Maar twee van onze meest ambitieuze projecten zijn de Virgin Earth Challenge – waarbij we een prijs van $25 miljoen uitloven aan degene die kan aantonen dat broeikasgassen op grote schaal en op een kosteneffectieve en op een duurzame manier uit de atmosfeer kunnen worden verwijderd. Daarnaast is er de zoektocht naar hernieuwbare luchtvaartbrandstof – hierbij werken we samen met de Carbon War Room en enkele toonaangevende luchtvaartmaatschappijen als Virgin Atlantic, Delta en Air Asia.

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen voor het bereiken van een meer duurzame samenleving?

Een meer duurzame toekomst is afhankelijk van vele factoren – economische, maatschappelijke, en het milieu. Ik denk dat één van de grootste uitdagingen voor een duurzame toekomst is dat we onze economie en onze politieke systemen aanpassen op een manier waarop deze tegemoet komt aan de behoeften van de mensen en onze planeet, zonder dat dit ten koste gaat van economische groei. 

Wat hebben we nodig om tot slimmere energiesystemen te komen?

Veel van de manieren waarop we vandaag de dag in deze maatschappij ondernemen, handel drijven en zakendoen, zijn simpelweg niet duurzaam. We moeten dus innoveren en de huidige manier van doen veranderen met behulp van nieuwe ideeën. Innovatie heeft af en toe een duwtje in de rug nodig, zoals met die prijs van de Virgin Earth Challenge, een systeem zal alleen veranderen als daar ook een reden voor is. 

Hoe belangrijk is ondernemerschap bij dit onderwerp?

Ondernemers spelen hierin een sleutelrol. Zoals ik al zei, innovatie is essentieel en ondernemers zijn vaak degenen die innovatieve ideeën oppikken en deze omzetten in realiteit. Eén van de dingen waarom ik zo enthousiast ben over de Virgin Earth Challenge is dat alle teams uit de finale bestaan uit fantastische ondernemers waarvan wij het idee hebben dat ze de kennis en de vaardigheden hebben om het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer winstgevend te kunnen maken. Climeworks, één van de finalisten van de Virgin Earth Challenge, werkt nauw samen met autofabrikant Audi en heeft onlangs de serie B financiering afgerond – heel spannend allemaal! Een andere finalist, het Savory Institute, toont aan hoe het herstellen van het landschap met behulp van de begrazing van vee winstgevend kan zijn. 

Welke aspecten maken een innovatie of initiatief op dit gebied een goede innovatie of goed initiatief?

Goede innovaties dienen zich altijd te bewijzen; de klant zal het product ook echt moeten willen kopen. Dit is zeker het geval bij duurzame producten en diensten. Vaak komt het simpelweg neer op dat ene economische basisprincipe: men zal moeten aantonen dat de opbrengsten van een duurzame innovatie uiteindelijk meer zullen zijn dan de kosten ervan.

Welke rol speelt technologie in de overgang naar slimmere energie?

Ten eerste maakt technologie de overgang naar slimmere energie goedkoper. Daarnaast kunnen technologische ontwikkelingen – variërend van de uitvinding van nieuwe materialen tot de ontwikkelingen op het gebied van gegevensbeheer zoals big data en cloud computing – zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor het opbouwen van een duurzame samenleving. Mogelijkheden die we een paar jaar geleden nog niet voor mogelijk hadden gehouden.

Over de hele linie bekeken, wat vindt u van de vorderingen die gemaakt worden richting een duurzame samenleving?

Zonder enige twijfel is het bewustzijn van de uitdagingen waarvoor we staan, zowel de maatschappelijke als die op het gebied van het milieu, groter dan enkele jaren geleden, zeker ook bij bedrijven. Maar het grote probleem is dat dit bewustzijn zal moeten worden omgezet in daden. Volgens mij zien te veel mensen duurzaamheid nog als een last, als een kostenpost. Ikzelf zie het juist als één van de grootste kansen op economische groei van deze tijd.

Denkt u dat we binnen een paar jaar een volledig duurzame wereld hebben?

Ik denk dat onze planeet van nature een duurzaam systeem is. Het probleem is wat wij als mensen hebben gedaan, waardoor dit delicate evenwicht dat onze kwetsbare ecosystemen, de verbluffende biodiversiteit en onze natuurlijke hulpbronnen onderhoudt, is verstoord. Ik heb goede hoop dat we dit evenwicht weer kunnen herstellen door ons meer duurzaam te gaan gedragen, maar dat zal meer dan een paar jaar gaan duren. Een dergelijke, grootschalige omslag kost tijd. Het is dus eerder een marathon dan een sprint. 

Wat zou u willen zeggen tegen de Nederlanders, als inspiratie voor het zetten van de volgende stappen naar een duurzame samenleving door middel van slimmere energie?

Nederland heeft een rijke historie wat betreft innovatieve oplossingen ten tijde van grote uitdagingen. Het moet dus niet al te moeilijk zijn deze innovatieve instelling te gebruiken bij het aangaan van de grote, mondiale uitdagingen waarvoor wij nu als mensheid staan. Denk simpelweg aan uw kleinkinderen en stel uzelf de vraag wat voor wereld u graag aan hen zou willen nalaten.