Marjan Minnesma
Directeur Urgenda

Toch is het niet voldoende, want Urgenda streeft naar 100 procent duurzame energie in 2030. In het rapport 2030 ‘Het kan als je het wilt’, laat Urgenda zien hoe dat gerealiseerd kan worden.

“Een scenario met honderd procent duurzame energie blijkt goedkoper en schoner dan doorgaan op de oude voet. Daarnaast schept het honderdvijftigduizend nieuwe banen, biedt het energiezekerheid en is het een motor voor innovatie.”

Onleefbaar

Minnesma stelt dat de belangrijkste reden voor dit streven de klimaatverandering is. “Vele landen en wetenschappers wereldwijd zijn het erover eens dat we nu aankoersen op een vier tot zes graden hogere temperatuur op aarde. Dat wordt een onleefbare wereld waar in veel landen stedelijke gebieden onder water lopen en in andere landen gewoon geen water meer is. Stel je eens voor wat er gebeurt als honderden miljoenen mensen naar de laatst leefbare gebieden gaan trekken.”

De klimaatschade is niet meer te keren, de aarde is immers al één graad warmer. “We kunnen echter wel de schade beperken door nú fors in te grijpen en de komende vijftien jaar werken aan honderd procent duurzame energie. Dat kan Urgenda niet alleen, dat kan de Staat niet alleen, dat moeten we met zijn allen willen en doen.”

Het kan wél

Minnesma zegt dat het klimaat, onafhankelijkheid van andere landen en een schone leefomgeving drie belangrijke redenen zijn om direct in actie te komen. “De doelstellingen uit rapport 2030 kosten nu anderhalf procent van het Bruto Nationaal Product. Dat lijkt veel, maar het is goedkoper dan doorgaan zoals nu gebeurt én het levert naast talloze nieuwe banen een flinke economische boost op. Eerst zei men tegen ons ‘het kan niet’. Daarna zei men ‘het kan wel, maar’.

We hebben alles herhaaldelijk uit laten rekenen, het kan dus wel. Het is geen onrealistisch plan, maar iedereen moet dan wel meedoen. Het is een gigakans om het eerste land ter wereld te worden dat helemaal op duurzame energie draait.”

Kansen in gebouwde omgeving
 

Bijna een derde van alle CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de gehele keten in de gebouwde omgeving. Wanneer hier stappen tot verduurzaming gezet worden, leidt dit tot wezenlijk resultaat. Het overgrote deel van alle gebouwen in Nederland kan energieleverend,  en daarnaast gezonder en levensloopbestendiger worden. Belangrijk hierbij is het streven naar gebouwen, zonder aardgas, die gebruik maken van duurzame energie, zoveel mogelijk opgewekt op het eigen dak of perceel. Dit levert naast CO2-besparing direct werkgelegenheid op en het biedt innovaties de kans toegepast te worden. Urgenda heeft bestaande woningen inmiddels energieneutraal gemaakt voor vijfendertigduizend euro. Dit is het bedrag dat een gemiddeld huishouden in vijftien jaar kwijt is aan energiekosten. Hierna heeft het gezin dus geen energierekening meer. Wanneer burgers voor een lage rente via een fonds aanspraak kunnen maken op een dergelijke financiering kunnen er direct grote stappen gezet worden.

Door Matthijs Kettelerij, Urgenda.