Afbouwen fossilbased

In een volledige biobased economy hebben fossiele grondstoffen plaatsgemaakt voor biomassa. “In het mkb zien we al veel biobased initiatieven. Multinationals zetten de eerste stappen”, zegt Monique Wekking, Senior Business Developer Biobased Economy bij TNO. Tafelgast Pieter Verberne, programmaleider van het Bio-Economy Innovation Cluster Oost-Nederland, vindt dat regio’s elkaar niet moeten beconcurreren maar samen moeten werken in biobased initiatieven.

Hightech

De gesprekspartners zijn het erover eens dat Nederland over een sterke kennispositie beschikt. Met de juiste focus liggen economische kansen binnen handbereik. “Er zijn interessante mogelijkheden voor ondernemers in het ontwerpen van hightech producten zoals hoogstaande biobased alternatieven voor plastics”, zegt Annemiek Verkamman, Directeur van Belangenvereniging HollandBIO.

Mogelijkheden voor ondernemers in het ontwerpen van hightech producten zijn biobased alternatieven voor plastics.

De derde vrouw in het gezelschap is Victorine de Graaf-Peters. Ze is dean van het Instituut voor Life Science & Technology en leading dean van het kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool Groningen.

Zij ziet eveneens de mogelijkheden van de innovatieve economie. “Een groot voordeel is dat studenten in deze regio al relatief snel in aanraking komen met mkb’ers die al biobased werken. Dat kan hen bijvoorbeeld inspireren bij het opzetten van start-ups.”

Hobbels

De weg naar een biobased economy is niet zonder uitdagingen. Gebrek aan kapitaal is volgens Verberne een van de grootste problemen waar ondernemers tegenaan lopen. Grote partijen zoals multinationals kunnen de biobased economy aanjagen en daarbij de samenwerking zoeken met kleinere spelers. “Het nadeel is dat ze het in de praktijk vaak lastig vinden om met biobased mkb’ers te werken omdat die geen grote volumes kunnen leveren”, zegt Wekking.

Wat is er nodig?

Ze vervolgt: “Geld en samenwerking zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle transitie naar een biobased economie.” “Een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is daarnaast belangrijk”, zegt Verkamman, net zoals een beter innovatieklimaat voor mkb’ers. Veel wet- en regelgeving is volgens de gesprekspartners rijp voor versoepeling.

Dat de transitie tijd kost, daar zijn de tafelgasten het wel over eens. Processen en ketens moeten overhoop. Verberne: “Het kost vaak veel tijd voor processen veranderen. Een succesvolle transitie naar een biobased economy vraagt consistente en langjarige inspanningen.” “En een langdurig beleid vanuit de overheid”, besluit Wekking.