Tanje Roeleveld

Tanja Roeleveld
Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks

Foto: Sanne Nadine Hes

Circulaire inrichting

MVO en duurzaamheid zit in veel elementen van ondernemen. Iedereen kan aan de slag met allerlei aspecten uit de dagelijkse bedrijfsvoering. “Bepaal je doel en zet de eerste stap”, zegt Roeleveld. “Een voorbeeld: we zijn gestart met een aantal energiezuinige en binnenkort zelfs energie neutrale vakantiewoningen.

Een volgende stap is om een heel vakantiepark energieneutraal te maken. In woningen staan bijvoorbeeld tafels van gerecycled hout. Dat draagt bij aan een circulaire inrichting. Zo kun je op vele niveaus duurzame veranderingen doorvoeren. “MVO is de som van alles wat je doet.” Volgens Van der Heijden gaat het om een verschuiving van verantwoordelijkheden. “Op deze wereld zijn heel veel spullen en veel daarvan worden uiteindelijk afval. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de koper."

Maria van der Heijden

Maria van der Heijden
Directeur MVO Nederland

Foto: Sanne Nadine Hes

"Maar als je in een vroeg stadium nadenkt over hergebruik, draagt dat enorm bij aan de circulaire gedachte. De verantwoordelijkheid ligt dan meer bij fabrikanten. Die kunnen diensten gaan verkopen in plaats van producten. Een vakantiepark hoeft dan bijvoorbeeld zelf geen bedden meer te kopen, maar kan lig-uren inkopen bij een beddenfabrikant. Die blijft zo eigenaar van de bedden en alle gebruikte materialen, en kan die zo goed mogelijk hergebruiken.”

Toekomst bestendig ondernemen                                

Werken aan duurzaamheid gaat volgens Roeleveld stapsgewijs. Van iedere stap kun je leren of het werkt, of het positief is voor het milieu en of het wordt gewaardeerd. Elementen die aanslaan, zijn vervolgens ook op andere gebieden toe te passen. MVO vraagt wel een investering, bijvoorbeeld om energiezuinige veranderingen aan te brengen.

Staat dat niet op gespannen voet met het winstoogmerk van bedrijven? “Ook dat is een leerproces”, stelt Roeleveld. “Je moet leren om breder te denken en naar de langere termijn te kijken. Tevens ook samenwerkingen zoeken met andere sectoren. Als een bedrijf in de buurt van een fabriek is gevestigd, kun je afspraken maken om daar restwarmte van te gebruiken. Dat betekent milieuwinst voor beide partijen.”

Investeren voor korte termijn

Van der Heijden denkt dat investeren in MVO en het maken van winst elkaar niet hoeven te bijten. “Wie toekomstbestendig wil ondernemen, zal duurzaamheid moeten integreren in de business. Voor de korte termijn zijn wel investeringen of subsidies nodig, om met elkaar bepaalde innovaties te verkennen en te implementeren. Daar is ook de overheid bij nodig.

Circulair denken gaat over samenwerken, ook tussen partijen in heel verschillende branches. Overigens zijn er al veel mogelijkheden om winst te boeken met MVO, ook op de korte termijn. Denk aan water- en energiebesparing, afvalvermindering, efficiënt mobiliteitsbeleid of het slim inkopen van producten en diensten. Dat scheelt verspilling, en dus kosten. Duurzame alternatieven zijn steeds beter voorhanden, en vaak helemaal niet duurder.”

Speelse manier

Ook onder de bevolking groeit het bewustzijn over duurzaamheid. Volgens Roeleveld kan een vakantiepark zijn positie gebruiken om dat te stimuleren. “Wat is er mooier dan met een boswachter op pad te gaan rond een park waarbij hij laat zien hoe alles in de natuur samenhangt? Dat zijn mooie gelegenheden om mensen voor te lichten en bewust te maken van duurzaamheid. Een voordeel is ook dat ouders en kinderen samen zijn, zodat zij er gezamenlijk en op een speelse manier mee bezig zijn.”

Samenwerken

Samenwerking tussen bedrijven, organisaties en sectoren is van groot belang. Zo werkt MVO Nederland momenteel met grind- en cementbedrijven aan een Betonakkoord om gezamenlijk een CO2-reductie te realiseren. Maar niet op alle fronten gaat het goed, laat Van der Heijden weten. “Het probleem is dat het beleid te veel wisselt. Wat betreft klimaat doet Nederland het nog niet goed. Windenergie wordt al wel gebruikt, maar zonne-energie loopt ver achter. Op het gebied van afvalverwerking en recycling doen we het wel goed.”

Duurzame toekomst

In de samenwerking kunnen grote bedrijven een platform bieden aan kleinere bedrijven en startups om innovatieve ideeën vorm te geven. Roeleveld: “Er zijn heel veel initiatieven, maar het opschalen is voor een startup vaak een probleem. Er is bijvoorbeeld een afvalbak ontwikkeld, gemaakt van gerecycled plastic, om heel eenvoudig afval te scheiden. Als wij die in al onze woningen plaatsen, betekent dat een prachtige start voor de ontwikkelaars.”

Het bewustzijn over duurzaamheid groeit. Roeleveld en Van der Heijden willen dat stimuleren. “Eigenlijk weten we allemaal wel dat het anders moet”, besluit Van der Heijden. “Samen moeten we zorgen dat we in de toekomst nog een leefbare wereld hebben. Als bedrijven kiezen voor MVO, boeken ze financiële, sociale en ecologische winst. Iedereen kan elke dag kiezen voor duurzame oplossingen, en daar zijn er steeds meer van.”