De bank toetst in de pilot met behulp van een zogeheten gebouwenpaspoort en bijbehorende indicatoren hoe circulair diens vestiging aan de Vestdijk in Eindhoven precies is en neemt hiermee deel aan de Green Deal voor Circulaire Gebouwen.

“Criteria zijn de ruimtelijke en functionele flexibiliteit van het pand (zoals de opties voor een toekomstige, andere invulling), in hoeverre materialen geschikt zijn voor hergebruik en de mogelijkheden voor recycling”, vertelt Mark van Rijt, managing director Facility Management bij ABN AMRO.

Meer kennis en inzicht in circulariteit helpen bij de verduurzaming van bestaande gebouwen.

Meer kennis en inzicht in circulariteit helpen bij de verduurzaming van bestaande gebouwen, maar ondersteunen ook de ontwikkeling van nieuwe gebouwen, zoals het nieuwe paviljoen van ABN AMRO, dat in aanbouw is aan het Amsterdamse Gustav Mahlerplein.

“Dat wordt zo ontwikkeld dat het op termijn kan worden gedemonteerd, met hergebruik van materialen en minimale verliezen. Ook wordt gekozen voor larikshout in plaats van vurenhout gezien de hogere restwaarde van de eerste soort. Oude gebouwen zijn minder eenvoudig circulair te maken, maar bij nieuwe gebouwen is veel winst te behalen.”

Circulariteit en cliënten

De afdeling Facility Management werkt hiervoor samen met de bedrijfstak Real Estate & Public Sector Clients. Directeur Real Estate Clients Rutger Schuur: “We delen de ambitie om vastgoed te verduurzamen.

Mede door deelname aan de Green Deal willen we vooroplopen en op de langere termijn ook onze klanten aanmoedigen tot verduurzaming en adviseren over circulariteit. Er is steeds meer draagvlak. Duurzaam vastgoed is natuurlijk ook interessant met het oog op het hogere rendement voor beleggers en het lagere risicoprofiel.”

Energieneutraal

De pilot is niet de enige inspanning in de verduurzamingsslag. In Alkmaar staat ABN AMRO’s eerste energieneutrale kantoor. Het eerste van vele, hopen Schuur en Van Rijt. “Van ons vastgoed heeft één procent nu een energielabel A. Dat moet over drie jaar dertig procent zijn. Een ambitieus voornemen, maar noodzakelijk.

Er is nog veel te winnen. Ook gelet op de 14 miljoen vierkante meter die ABN AMRO financiert. Verduurzaming daarvan zou helemaal een enorme impact hebben.”