De winkel is gevestigd in een monumentaal pand in de Zoetermeerse Dorpsstraat en is circulair. “In de praktijk resulteert dat onder meer in gordijnen vervaardigd uit petflessen, tafelpoten van kartonnen verzendkokers, en kartonnen lampen en folderbakken.

Omdat volgens het circulaire principe onderdelen ook zo lang mogelijk gebruikt dienen te worden in het eigen bedrijf, koos SNS voor een flexibele en demontabele inrichting waaronder een systeemplafond dat tevens recyclebaar is, een keuken op wielen en tapijttegels. Daarnaast is er gebruik gemaakt van voorzetwanden”, vertelt Ramon Beenen, technisch manager bij SNS Bank N.V.

Lef tonen

De bank committeerde zich aan de Green Deal Circulaire Gebouwen. "Het sluit aan op het eigen manifest waarin een duurzame bedrijfsvoering een belangrijk thema vormt", vertelt Hidde van der Kluit, directeur Facilitair Bedrijf. “Met de ambitie om nieuwe winkels te verduurzamen volgens de eisen van circulariteit steken we onze nek uit, maar het past bij de verantwoordelijkheid om de aardbol zo min mogelijk te belasten.”

Het sluit aan op het eigen manifest waarin een duurzame bedrijfsvoering een belangrijk thema vormt.

De weg naar een circulaire shop kent ook uitdagingen. Beenen noemt met name samengestelde producten zoals airco-units als eventuele sta-in-de-wegs voor hergebruik en het vermijden van eindige grondstoffen. “Er ligt nog een uitdaging voor de installatiebranche.

Het slagen van de circulaire economie vraagt verduurzaming van de hele keten. De aanbodkant moet loskomen en er zijn meer producten vereist die voldoen aan circulariteitsnormen. Dat is vooral een kwestie van lef tonen en dóen. Het betekent ook dat we elkaar daarop moeten aanspreken”, zegt hij.

Meer mogelijk

De belangrijkste les voor de SNS Bank is volgens collega Van der Kluit dat met circulaire producten meer mogelijk is dan gedacht. “De neiging bij het opstarten van nieuwe locaties is van oudsher vaak toch om dat met nieuwe, fancy materialen te doen, terwijl dat verspilling in de hand kan werken.

Een circulaire winkel spreekt zowel de medewerkers als onze klanten aan en moet gaan gelden als standaard voor nieuwe locaties. We delen onze ervaringen graag. Circulaire winkels passen goed in ons streven om in 2030 een volledig klimaatneutrale balans te hebben.”