“Circulaire economie is als begrip wel nieuw, maar belangrijker is het bewustzijn daarover. En dat is bij veel mensen al wel doorgedrongen. Er zijn veel stappen te maken bij de productie, het kopen en het weggooien van goederen. Veel daarvan worden hier in de praktijk al gedaan. Gescheiden inzamelen, recyclen, verantwoorde afvoer van materialen, gebruik van tweedehands spullen… Dat is al gemeengoed in ons land.”

Sympathiek idee

Bastein ziet ook nieuwe inititieven ontstaan. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een spijkerbroek te leasen. “Dat vind ik wel een sympathiek idee. Maar feitelijk zijn de ouderwetse kleermakers ook met hergebruik bezig. Zij repareren immers kleding, waardoor die langer mee kan. Misschien minder hip, maar ook dat draagt bij aan hergebruik.”

Voor bedrijven kan het een spannende uitdaging zijn om met het onderwerp aan de slag te gaan. Door meer aandacht voor circulaire economie kunnen partijen wakker worden en elkaar stimuleren en motiveren. “Daarnaast speelt nog steeds de crisis, waardoor veel mensen minder te besteden hebben. Daardoor gaan zij anders naar bezit kijken. Bijvoorbeeld een auto is een kostbaar bezit geworden. Je kunt het gebruik van een auto met meerdere mensen delen.”

Er zijn veel stappen te maken bij de productie, het kopen en het weggooien van goederen.

Veel alledaagse initiatieven vallen eveneens onder de noemer circulaire economie. Bijvoorbeeld kringloopwinkels, maar ook verkoop van tweedehands spullen op internet. “Ook muziek gaat van ‘bezit’ naar ‘gebruik’: veel mensen kopen geen cd’s meer maar luisteren muziek via internet. Zo zijn er tal van ontwikkelingen. Bedrijven kunnen die verwerken in nieuwe businessmodellen, wat met internet en sociale media makkelijker haalbaar is dan vroeger. Het anders omgaan met goederen krijgt zo een impuls.”