Het woningabonnement, een pilot van de gemeente Deventer, biedt consumenten de mogelijkheid hun woning energiezuinig te maken zonder zelf te investeren. Woningisolatie, energiezuinige cv-installatie of zonnepanelen kunnen dan worden aangelegd tegen een vaste maandelijkse prijs en die hoeft niet hoger te zijn dan de huidige energierekening. Het woningabonnement is vooral aantrekkelijk voor mensen die niet kunnen investeren in duurzame maatregelen in hun woning, maar die wel duurzaam en comfortabel willen wonen.

Social return

In deze pilot werken het energiebedrijf, overheden, banken en bouwbedrijven samen om duurzaam renoveren van woningen mogelijk te maken. Met de bedrijven die de duurzaamheidsmaatregelen gaan uitvoeren worden daarnaast afspraken gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een kwart van de werkzaamheden moet door deze groep worden verricht. De pilot richt zich in eerste instantie op vijfentwintig inwoners van Deventer.

Lange termijn

“De regeling maakt het abonnement gegarandeerd voor twintig jaar aantrekkelijk”, vertelt Frits Rorink, wethouder van Deventer. “De lange looptijd maakt echter wel dat we nog voor een aantal uitdagingen staan: Wat als iemand de woning na acht jaar verlaat, wat gebeurt er dan met het abonnement? Om dat goed vast te leggen zijn we nu in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.”

Eye-opener

Inmiddels zijn de eerste abonnementen actief. Rorink: “De pilot is klein, maar we hopen dit snel op te schalen naar tweehonderd inwoners. Er moet een stroomversnelling op gang komen. Dat is een belangrijke voorwaarde van deze pilot. Binnen twee jaar moet de schaalvergroting realiteit zijn. Deze pilot dient tevens als voorbeeld voor andere gemeenten en het bedrijfsleven.

Woningen zijn verantwoordelijk voor dertig procent van de uitstoot in de gebouwde omgeving. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de overige zeventig procent. We hopen dat het woningabonnement een eye-opener is en laat zien dat nieuwe samenwerkingsverbanden tot snellere oplossingen leiden op allerlei terreinen, dus ook op de zakelijke markt.”