Marco Smit
Directeur EBG

De Economic Board Groningen (EBG) is opgericht om de economie in het aardbevingsgebied te versterken. Er is een bedrag van bijna honderd miljoen beschikbaar gesteld voor de komende vijf jaar. Directeur Marco Smit vertelt over de grote plannen en vele mogelijkheden voor deze regio.

“We gaan het niet alleen doen, maar willen nadrukkelijk ook andere partijen in staat stellen om hun werk beter te kunnen doen. Alle initiatieven die economisch gezien bestaansrecht hebben komen in aanmerking voor onze ondersteuning in de vorm van een krediet of lening. Het moet wel een langetermijneffect voor het gebied opleveren.”

Voorfinanciering

Breedband en 5G internet, proeftuinen en aardbevingsbestendig bouwen zijn drie voorbeelden van plannen die voor een bijdrage in aanmerking komen. “Eén van de sectoren waar wij in Groningen veel mee te maken hebben is energie. We verwachten dat de energietransitie voor veel nieuwe initiatieven gaat zorgen. Nu veel huizen in Groningen aardbevingsbestendig worden gebouwd of gemaakt, biedt dat kansen om die twee samen te voegen.”

Smit legt het uit: “Als er geld beschikbaar is om een huis aardbevingsbestendig te maken, kan het tegelijkertijd energiezuinig én levensloopbestendig worden gemaakt. Hoewel dit gemakkelijker is bij nieuwbouw kan het zeker. Als bij iedereen de energiemeter op nul komt, is er een kwart miljard bespaard. Natuurlijk is er voor dergelijke bouw voorfinanciering nodig en daar willen wij graag een rol in spelen.”

Kansrijke crossovers

“De bouwsector krijgt er een flinke boost van, want er zullen ook innovatieve bouwmaterialen moeten komen.” Die geïntegreerde manier van (ver)bouwen levert volgens Smit volop kansen voor leveranciers van dergelijke innovatieve bouwmaterialen en in mindere mate ook voor architecten en installateurs. “Kleine, nieuwe bedrijven zijn hier al mee bezig. Er ontstaat een crossover tussen energie en bouw. In de proeftuin voor toegepast onderzoek zien we al mooie dingen ontstaan.

Er ontstaat een crossover tussen energie en bouw.

Hier bouwen bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan innovatieve oplossingen. Ik zou naast dit gebouw graag een tweede willen, waar men kan testen, valideren, bewoners voor kan lichten en waar studenten terecht kunnen voor hun studie. De ideeën uit de bouw- en de energiesector kunnen veel meer gedeeld worden.”

De voordelen van levensloopbestendig bouwen spreken voor zich. Mensen kunnen langer thuis blijven wonen door het ontbreken van drempels en de aanleg van domotica die – indien nodig – zorg op afstand mogelijk maakt. “Er zijn al proeven met 5G internet, waarmee veel meer apparaten met elkaar verbonden kunnen worden.”

Toekomst

Smit wilt later terug kunnen kijken op een periode vol nieuwe bedrijvigheid en een groei van de bevolking in dit gebied. “Het is mijn droom dat over tien tot vijftien jaar bedrijven en kennisinstellingen uit de hele wereld naar Noord-Groningen komen om van onze innovaties en ervaringen op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen te leren. En dat bedrijven en inwoners van een regio met uitdagingen samen een uitdagende regio hebben gemaakt.”