Bedrijven in Nederland zijn volop bezig met de energietransitie. “We kunnen nu leren van projecten”, stelt Zef Jansen. Hij is internationaal accountmanager bij Bredenoord, een onafhankelijk familiebedrijf dat internationaal betrouwbare decentrale energiesystemen ontwikkelt, levert, onderhoudt en exploiteert.

“Een transitie is een langdurig proces. Je kunt in de energievoorziening niet een knopje omzetten en ineens volledig overschakelen op bijvoorbeeld batterijen. Er komt nogal wat bij kijken. Met de kennis uit projecten kunnen organisaties zich goed voorbereiden.”

Integratie

De energietransitie draait steeds meer om systeemintegratie, oftewel een combinatie van oplossingen. Bijvoorbeeld batterijsystemen, zonne- en windenergie, en netaansluitingen. “Er zijn genoeg ideeën”, weet Jansen.

“Zo hebben wij in Afrika een solar plant ontwikkeld, een combinatie van zonne-energie en een aggregaat waarmee energie wordt geleverd. Dat bespaart dieselbrandstof. Uitgangspunt is dat de betrouwbaarheid van energielevering even hoog blijft.”

Een batterij kan energie opslaan. Dat is cruciaal in de energietransitie. “Het helpt bij pieken en dalen in vraag en aanbod van energie”, vertelt Jansen. “Ideaal is als de opgeslagen energie naar een plek kan worden gebracht waar energie nodig is.

Bijvoorbeeld de Big Battery Box van Bredenoord is verplaatsbaar. Deze heeft de grootte van een container, en er kunnen meerdere containers aan elkaar worden gekoppeld. De batterij kan gevuld worden met groene energie en naar een locatie worden gebracht, in de toekomst waarschijnlijk met een elektrische truck. Ter plaatse kan de batterij stroom leveren en bijvoorbeeld pieken in energiegebruik opvangen.”

Nieuwe kansen

De energietransitie raakt iedereen in de maatschappij, stelt Margien Storm van Leeuwen. Zij is manager new business, marketing en communicatie bij Bredenoord. “Er komen nieuwe wetten en regels, voorwaarden en wensen. Wij kijken vooral naar nieuwe kansen. De behoefte aan betrouwbare energie zal de komende jaren alleen maar stijgen.

Dat brengt ook ons bedrijf in een transitie. Het oude businessmodel met aggregaten en diesel zal langzaamaan verdwijnen. Markten kantelen en waardeketens verschuiven. We zijn bezig om nieuwe producten, services en verdienmodellen te ontwikkelen.”

Ook Storm van Leeuwen beschrijft het belang van geïntegreerde energiesystemen op hybride powerplants. “We zullen gebruik gaan maken van veel opslagmogelijkheden, al dan niet op het vaste net en gecombineerd met zon en wind. De kern van nieuwe systemen is dat ze betrouwbaar zijn en flexibel inzetbaar. We zullen verschillende stroombronnen combineren om ter plekke te voldoen aan de wisselende stroomvraag. We hebben daar al veel kennis over en die expertise zetten we feitelijk opnieuw in. Dus we zien veel kansen.”

Flexibel

Flexibilisering is een sleutelwoord in het transitieproces: groen opgewekte stroom  gebruiken op de tijd en plek waar het nodig is. Daar zijn onder andere opslagproducten voor nodig. “We kijken ook naar nieuwe brandstoffen, zoals niet-fossiele synthetische diesels”, vertelt Storm van Leeuwen.

“Die zetten we al een aantal jaren in en bieden dit aan aan klanten die hun stroom CO2-neutraal willen hebben, bijvoorbeeld op een evenement of een bouwplaats. Hierin zijn nog veel ontwikkelingen te verwachten. Zo zal waterstof als nieuwe energiedrager steeds meer beschikbaar zijn en ook bij gewone toepassingen ingezet kunnen worden. Wij hebben al brandstofcelaggregaten en zien hier in de toekomst meer interesse in.”

Sinds 2012 zet Bredenoord fors in op batterijsystemen als onderdeel van hun energieoplossing. Batterijsystemen zijn stil en emissieloos. De systemen kunnen worden ingezet in combinatie met aggregaten, waardoor het verbruik van een aggregaat zo’n 70 procent minder wordt.

“Batterijsystemen worden ook zelfstandig ingezet, op plekken waar tijdelijk stroom nodig is. Er zijn daarnaast interessante oplossingen in combinatie met het vaste energienetwerk. Dan kun je met kleinere aansluitingen grote pieken in de stroomvoorziening opvangen. Storage wordt ook belangrijk voor het snelladen van auto’s, want het net kan zo’n stroompiek niet altijd aan.

We zien ook autonome stroomnetten ontstaan, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen. Als daar overdag met zonnepanelen stroom wordt opgewekt, kan men die ‘s nachts zelf gebruiken in bijvoorbeeld een distributiecentrum. Daarvoor kan een opslagfaciliteit worden gekocht, gehuurd of geleased.”

Belangrijke stap

De Big Battery Box is de grootste verhuurbare batterij van Bredenoord. De container met lithium Ion accu’s kan tot 600 kWh energie opslaan uit zon, wind, het vaste net en een aggregaat. Het bedrijf heeft hier al veel in geïnvesteerd en gaat door met de verdere ontwikkeling ervan.

“Voor ons is dit een belangrijke stap in de energietransitie”, zegt Storm van Leeuwen. “Het gepatenteerde systeem is zo ontworpen dat het veilig en eenvoudig te transporteren is over de weg. Als meer energie nodig is dan de Big Battery Box kan leveren, is het mogelijk om er meerdere aan elkaar te koppelen.”

Opslag van energie zal dus steeds belangrijker worden, ook voor de CO2-reductie. Een batterij in combinatie met een aggregaat bespaart al gemiddeld 70% CO2, en in combinatie met biodiesel of groene energie zelfs 100%. Misschien zullen ook wijken of huishoudens gebruik gaan maken van opslag in een batterij. “Want de maatschappij elektrificeert, maar met zonne- of windenergie wordt de levering van stroom onregelmatiger. Opslag zal daarom een grote rol gaan spelen.”