Deze innovaties worden geïmplementeerd in broedplaats de Valley. "Ik verwacht tien interessante innovaties, die zonder deze challenge mogelijk op de plank waren blijven liggen”, zegt Enginn directeur Anna Chojnacka. “Ons streven is om alles circulair te maken”, zegt Chojnacka. “Daarom zijn we de challenge begonnen; om optimale omstandigheden te bieden aan innovatieve ondernemers. We willen hen versnelde toegang tot de markt geven.

Circulaire economie brengt veel interessante nieuwe businessmodellen met zich mee.

De tien innovaties die wij uitkiezen moeten ook kunnen worden geïmplanteerd in de Valley in het Schiphol Trade Park. Het hoofddoel van de challenge is om The Valley zo zelfredzaam mogelijk te maken. Het kan betrekking hebben op de voedselvoorziening, de koude-warmte opslag maar ook op de gebouwen zelf, die makkelijk uit elkaar gehaald moeten wordenom deze zo weer als een nieuwe bouwstenen in te zetten. Circulaire economie brengt veel interessante nieuwe businessmodellen met zich mee. Zo levert dit na het einde van het levensduur bijvoorbeeld geld op, in plaats een negatieve post voor de sloopkosten. ”

De Delta Development Group is één van de founding fathers van het initiatief en is - samen met VolkerWessels en Reggeborgh - één van de partners die Park 20|20 in Hoofddorp ontwikkelt, het eerste full service kantorenpark gebaseerd op de Cradle to Cradle filosofie. Hier wordt vanuit een gesloten kringloop gewerkt en worden vele  innovaties toegepast.

“Wij merken dat er heel veel partijen nadenken over investeringen in de circulaire economie, maar het niet kunnen concretiseren”, vertelt Rob van den Broek, één van de directeuren van de Delta Development Group. “De Valley moet een hotbed zijn voor de circulaire economie, een broedplaats en etalage waar de versnelling van de circulaire economie zal plaatsvinden. Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid gaan daar werken aan de transitie van de economie. In die binding tussen al die partijen gaan mooie dingen ontstaan. Nu gebeurt dat te weinig, omdat ideeën binnen één bedrijf blijven.

Na een jaar moet een deel van de innovaties al zichtbaar zijn op het terrein van de Valley, een gebied van driehonderd hectare.

“Na een jaar moet een deel van de innovaties al zichtbaar zijn op het terrein van de Valley, een gebied van driehonderd hectare”, vertelt Chojnacka. “Het helpt natuurlijk dat in het begin van 2016 Nederland voorzitter is van de EU, met als thema circulaire economie. De innovaties zullen eerst in de Valley beginnen en als blijkt dat deze goed zijn, fungeert de Valley als een soort eerste markt, waarna de innovaties geëxporteerd kunnen worden.”

Van den Broek: “De challenge gaat hier enorm van profiteren. De Sociaal-Economische Raad (SER) en het kabinet stimuleren de circulaire economie. Het is aan de ene kant heel dichtbij, circulair denken. Het kan al, maar het betekent wel dat we op een andere manier moeten denken en handelen, 180 graden anders. Veel bedrijven hikken daar tegenaan.”

Chojnacka: “De grootste aantrekkingskracht van de circulaire economie is een andere omgang met de aarde, de grondstoffen en de energie. Vroeger moest je veel dingen laten om de aarde schoon te houden, zoals het laten staan van de auto. Binnen de circulaire economie hoeft dat niet als je op schone energie rijdt en in gezonde gebouwen leeft. Dan kun je de levensstandaard behouden en zelfs verbeteren. Spectaculaire ontwikkelingen zijn er genoeg.

We houden van die zero-to-one oplossingen, die hele problemen compleet oplossen.

We houden van die zero-to-one oplossingen, die hele problemen compleet oplossen. Zo bestaan er vloerbedekkingen die de lucht schoner maken en multifunctionele groene daken die energie opwekken, water opslaan én de lucht zuiveren met planten. Dat is heel interessant en we zijn benieuwd wat de challenge gaat opleveren.”

Van den Broek: “Elk product dat je gebruikt is een grondstof voor het volgende product en derhalve geen afval, dat is de basis van de circulaire economie, die wij al ondersteunen. Het is belangrijk om een omgeving te creëren waarin dat mogelijk is en waar best practices worden getoond. Het is een noodzaak, want we zijn ontzettend grondstofafhankelijk. ‘How do we love all the children, of all species, for all time?’ zegt WilliamMcDonough altijd, één van de grondleggers van de circulaire economie.”