Dit gebeurt onder meer met innovaties die groen en groei aan elkaar koppelen. “Daarmee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart. Om daarvan echt de resultaten te kunnen zien, moeten we wel snel meters gaan maken.” Een uitspraak van Manon Janssen, boegbeeld van de Topsector Energie. Zij introduceert de verdieping op cleantech binnen deze bijlage.

Koers

“We liggen niet op koers bij de energietransitie. Maar dan is de volgende vraag gelijk: wie of wat bepaalt die koers dan? Mijn persoonlijke koers wordt bepaald door wat er met het klimaat gebeurt en wat dit betekent voor de leefbaarheid op onze kostbare planeet.

De klimaatproblemen zijn urgenter dan we willen toegeven.

We gaan te langzaam omdat ik denk dat de klimaatproblemen urgenter zijn dan we willen toegeven. Vandaar dat ik veel van mijn tijd steek in het aanjagen van de verandering: van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Dat proces moet echt sneller gaan verlopen.

Dubbel mandaat

“Minder dan vijf procent van onze energie komt op dit moment van renewables. Andere landen zijn verder. We hebben jarenlang het voordeel van het gas gehad, dus we hoefden niet zo nodig. We vinden het lastig om in iets te investeren als we er pas over twintig jaar profijt van hebben. De korte termijn lijkt altijd urgenter.

Dat moet echt anders. Iedereen moet een andere rol gaan spelen als wij de energietransitie echt gestalte willen geven. Overheid, bedrijven en burgers. “Als boegbeeld van de Topsector Energie heb ik een dubbel mandaat. Enerzijds de energiemarkt aanjagen, hoe kunnen we meer doen in binnen- en buitenland.

Anderzijds kijken we hoe we het energieakkoord kunnen helpen realiseren. We hebben aardig wat middelen om de innovatie te versterken. Daarmee kunnen we hernieuwbare energietechnieken aanjagen en heel concrete projecten een flinke steun in de rug geven.

Ontwikkelingen

“Bij zonne-energie denken we vaak aan zonnepanelen. Er zijn ontwikkelingen gaande die het mogelijk maken om zonnefilm te produceren. In de nabije toekomst kunnen we complete huizen en snelwegen van dit flinterdunne materiaal voorzien. Windenergie is in de publieke opinie nog steeds omstreden.

Die ontwikkelingen worden heel belangrijk in combinatie met smart grids.

Ook daarin kunnen we verandering brengen. Als mensen zelf in projecten kunnen investeren, delen ze ook mee in de benefits. Dan draait een eventuele negatieve mening over deze vorm van energie in positieve zin om. Nog een voorbeeld? Energieneutrale woningen en gebouwen zijn heel belangrijk. Op dat gebied zie ik bij zowel bewoners, corporaties en bouwers veel enthousiasme. Er worden zelfs al energiepositieve woningen gebouwd.

Die ontwikkelingen worden heel belangrijk in combinatie met smart grids. Met de komst van deze slimme energienetten zal de infrastructuur tweerichtingsverkeer gaan worden. Het systeem herkent per huis wat de energiemogelijkheden zijn. Dat is belangrijk bij vraag, aanbod en opslag van energie. Daarmee kunnen we de kosten voor infrastructuur optimaliseren in plaats van maximaliseren.

De energietransitie gaat pas echt lukken als, naast de overheid en de kennisinstellingen, ook burgers en bedrijven gaan meedoen. We kopen als wijk zelf een windturbine en bedrijven plaatsen zonnepanelen op de daken van onze school. Dan kunnen we echt meters gaan maken."