Manon Janssen

Boegbeeld Topsector Energie

Binnen de Topsector Energie zijn alle aangesloten bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke instellingen het gelukkig volledig eens met de ambitie om naar een klimaatneutrale toekomst te werken. Uiteraard is dit een weg vol hobbels, maar met al onze kennis en innovatieve krachten die we los kunnen maken ben ik ervan overtuigd dat we er gaan komen.

Met z'n allen duurzamer

Al onze TKI’s zoals, Urban Energy, Energie & Industrie, Wind op Zee, Nieuw gas en Biobased economy zijn iedere dag enorm hard aan het werk om Nederland, maar ook de rest van de wereld, duurzamer te maken. Daar ben ik ontzettend trots op. Het is mooi om te zien hoe er door alle geledingen samengewerkt wordt.

Voorheen werkten grote bedrijven met hun RD-afdelingen zelfstandig aan allerlei oplossingen. En nu zie je dat iedereen met elkaar samenwerkt. En wij, van de Topsector, zijn ontzettend trots dat we die samenwerking hebben kunnen stimuleren.

Maar niet alleen onze TKI’s zijn druk bezig met innovaties binnen de energiesector, zeker ook onze zogenaamde doorsnijdende thema’s zijn hier enorm druk mee. De Human Capital Agenda timmert enorm aan de weg voor wat betreft de aanwas en scholing van nieuwe professionals die we zo hard nodig hebben in de energiesector.

Nieuwe maatregelen

Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat we de afgesproken doelen gaan halen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit met alle betrokken partijen gaan realiseren.

Ik ben echter wel zo reëel dat we weten dat er nog enorm veel moet gebeuren om de doelen te halen. Landen om ons heen mogen dan misschien verder zijn voor wat betreft hun aandeel duurzaam opgewekte energie, maar als je ziet wat er nu in Nederland gebeurt dan weten we dat we binnen de kortste keren misschien wel boven de middenmoot komen te staan.

De in aanbouw zijnde windparken op zee kunnen nu al zonder subsidie draaien. Dit is echt een ongelofelijke belangrijke stap. Ook het aandeel zonnecellen neemt snel toe. Voeg daarbij alle innovaties op het gebied van geothermie, groen gas en waterstof dan ben ik ervan overtuigd dat we de doelen gaan halen.

Meer eensgezindheid

Maar misschien nog wel belangrijker dan alle innovaties is de eensgezindheid in onze samenleving om er met z’n allen de schouders onder te zetten. Dat was tot een paar jaar geleden wel anders.

Het bedrijfsleven, milieu-organisaties, maatschappelijke partijen, de politiek, kennisinstellingen en iedereen die ik ben vergeten, werken allemaal eendrachtig samen om onze samenleving los te krijgen van haar fossiele verslaving. Iedereen onderkent het enorme belang. Nu, maar ook voor de toekomst.  

In deze campagne komen tal van thema’s aan bod die ik omarm. Ik wens iedereen dan ook veel leesplezier.