“Als netbeheerder moeten wij de energietransitie faciliteren. Het is onze grootste uitdaging om het net functioneel te houden en energie zonder belemmeringen bij alle aansluitingen te krijgen. We weten echter niet hoeveel hernieuwbare energie er in de toekomst bij komt en wat dat precies zal vragen van ons als netwerkbeheerder.

De doelstelling voor 2020 is zesduizend megawatt van windmolens op het land. Energietechnisch is het onze taak de vraag en het aanbod daar te krijgen waar het nodig is en vanzelfsprekend zo efficiënt mogelijk.”

In de toekomst wordt er meer elektriciteit gevraagd. Denk aan elektrische auto’s en het gebruik van warmtepompen.

Bongaerts stelt dat wind slechts in beperkte mate regelbaar is. “Als het niet waait is er geen windenergie. Wij onderzoeken nu in proeftuinen of het mogelijk is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld om alleen elektriciteit te gebruiken als het er daadwerkelijk is. Voor de gebruikers kan dit financieel gezien interessant zijn, omdat de afname van elektriciteit dan veel goedkoper kan zijn.

We zien nu bijvoorbeeld in Duitsland al momenten waarop elektriciteit gratis is.” Eén van die proeftuinen is EnergieKoplopers in Heerhugowaard, waar bewoners van een wijk gevraagd wordt dynamisch met hun stroomverbruik om te gaan.

“In de toekomst wordt er meer elektriciteit gevraagd. Denk aan elektrische auto’s en het gebruik van warmtepompen”, stelt Bongaerts. “Dat wordt dan wel zoveel mogelijk hernieuwbare energie, maar er moet toch een netwerk zijn dat daarop toegerust is. Vijf keer meer stroom verbruiken lossen we niet op door vijf keer meer ondergrondse capaciteit aan te leggen. Daar een slimme oplossing voor zoeken is uitdagend.”