Olof van der Gaag

Directeur NVDE

Hoe kijkt u naar de energietransitie?

‘We bevinden ons in de onderste regionen als het gaat om het aandeel duurzame energie. We houden alleen Luxemburg achter ons. Het halfvolle deel van het glas is dat we met het energieakkoord nu echt uit de startblokken zijn.

Dit betekent dat we in een paar jaar tijd naar 16% aandeel duurzame energie gaan. Dat is een mooi begin. We zien dat de kosten voor het opwekken van duurzame energie dalen. Kijk naar de wind. In 2013 kostte een windpark op zee 12,5 cent per kWh. Vlak na het energieakkoord was dat iets meer dan zeven cent. Weer iets later ging het naar 5,45 cent.

Eind vorig jaar ontstond de eerste subsidievrije aanbesteding. Dat gebeurde binnen vijf jaar tijd. We profiteren in Nederland van een soepel georganiseerd proces. Vergunningen zijn goed geregeld, net als de aansluiting op het elektriciteitsnet. Marktpartijen zien ook dat ze meters kunnen maken. Daarin speelt het energieakkoord een belangrijke rol.’

Wat is het effect van toenemende elektrificatie?

‘Elektriciteit is relatief eenvoudig en kosteneffectief te verduurzamen. De producenten geven aan dat het ook steeds eenvoudiger wordt om langjarige contracten te sluiten voor de afzet van duurzame stroom. Een voorbeeld hiervan is de overeenkomst van NS met Eneco. Wind vormt de bron; voor de helft afkomstig van Nederlandse bodem.

Dit contract stelt Eneco in staat om belangrijke investeringsbeslissingen te nemen op het gebied van windenergie. Om de uitstoot van CO2 te kunnen reduceren is het belangrijk dat het gebruik van duurzame energie ook in Nederland blijft. Dat kan door verder te elektrificeren.

Dat bereiken we bijvoorbeeld met een toename van het gebruik van elektrische auto’s en het gasvrij maken van woningen. Maar ook de industrie speelt daarin een belangrijke rol. Stel dat Tata Steel in IJmuiden een belangrijk deel van het productieproces duurzaam elektrificeert. Dat gaat echt schelen.’

Welke partijen moeten het voortouw nemen?

‘Het is een opgave van ons allemaal. Netbeheerders spelen een belangrijke rol. Zij moeten de pieken en dalen in de elektriciteitsvraag en het –aanbod managen. IT-bedrijven en elektriciteitsleveranciers moeten slimme oplossingen bieden om te zorgen dat batterijen ook slim worden gebruikt.

Er is bijvoorbeeld een proef waarbij 500 powerwalls bij particulieren zijn geplaatst. Afnemers kunnen de helft van de capaciteit gebruiken om hun opgewekte energie op te slaan. Een mooi voorbeeld van innovatie. Ook op dat gebied moeten we de komende jaren snel meters maken en nauw met elkaar samenwerken.’