Noé van Hulst
Directeur Energy Academy Europe

Noé van Hulst, directeur van de Energy Academy Europe, pleit voor een frisse, interdisciplinaire systeemkijk op het energietransitievraagstuk. De energiesector is sterk technologisch gedreven, wat door de jaren heen tot tunnelvisie heeft geleid. De Energy Academy Europe is in het leven geroepen om dat patroon te doorbreken. 

Zij richt zich op zogenoemde ‘T-shaped students’, een term die geïntroduceerd werd door de University of Stanford. Studenten moeten niet alleen kennis opdoen van een discipline, zoals techniek en geologie, maar ook van gebieden die bij het energievraagstuk daar sterk mee verbonden zijn, zoals economie, recht en sociale psychologie.

“Een technoloog redeneert nog te vaak alleen vanuit de techniek en kan zich niet voorstellen dat de bevolking bezwaren heeft tegen windmolens of CO2-afvang en –opslag”, zegt Van Hulst. “Studenten die nu opgeleid worden kijken niet alleen naar de technologie, maar bijvoorbeeld ook naar hoe we de attitude van burgers beter kunnen integreren in het oplossen van complexe energievraagstukken.”

De directeur is ervan overtuigd dat de interdisciplinaire opleidingsbenadering een groot voordeel op de arbeidsmarkt zal zijn. Studenten die het traject doorlopen krijgen als aanvulling op hun bachelor of master EAE certificaten als bewijs van hun extra inspanningen om hun horizon te verbreden, waarmee ze volgens Van Hulst sterker staan op de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke vraagstukken

Om studenten op de juiste wijze op te leiden, zijn de colleges zo interactief mogelijk en brengen studenten een deel van hun tijd ook buiten de collegebanken door. Een kenmerkend voorbeeld hiervan is EnTranCe, het levende lab voor toegepaste wetenschap. Studenten van verschillende niveaus en met verschillende achtergronden werken er aan opdrachten van het bedrijfsleven of ngo’s.

We stimuleren studenten daarbij ook om te overwegen na hun afstuderen start ups te vormen.

“Vaak zijn het maatschappelijke vraagstukken die ze zo helpen oplossen. We stimuleren studenten daarbij ook om te overwegen na hun afstuderen start ups te vormen, zodat ze niet alleen inhoudelijk toegevoegde waarde leveren, maar ook nog eens hun eigen baan creëren”, zegt Van Hulst. Hij benadrukt dat de energietransitie bovenal een internationaal vraagstuk is, waarvoor de academie samenwerkingsverbanden heeft met buitenlandse instituten.

“We halen belangrijke energiekopstukken voor kortere of langere duur naar Nederland om samen over vraagstukken te discussiëren en onderzoeksprojecten te beginnen. Oplossingen die we hier ontwikkelen, hebben veelal relevantie voor internationale energievraagstukken”, aldus Van Hulst.