Hans Overdiep
Hans Overdiep
Manager Energietransitie GasTerra

Dat is een lang proces, waarin het gebruik van fossiele brandstoffen langzaamaan wordt afgebouwd. “Tegelijk bekijken we hoe bijvoorbeeld aardgas de komende jaren slim en nog efficiënter kan worden ingezet”, vertelt Hans Overdiep, manager Energietransitie bij GasTerra.

Ongeveer de helft van het Nederlandse energiegebruik komt voor rekening van de industrie. Wat zijn daar de kansen om de inzet van aardgas te verminderen? Overdiep: “Die kansen zitten vooral in het nog slimmer omgaan met energie in processen. Een fabriek kan bijvoorbeeld restwarmte elders op het terrein gebruiken. We zouden ook de opwekking van elektriciteit anders kunnen organiseren. Dat gebeurt nu vaak in grote centrales die bij de zee of rivieren staan omdat koelwater nodig is.

Toch zou elektriciteit ook met kleinere centrales op het eigen terrein opgewekt kunnen worden. De warmte die vrijkomt kan dan worden benut in de eigen processen of voor verwarming van gebouwen. De efficiency van zo een kleine centrale is bijna twee keer hoger dan van een grote elektriciteitscentrale. We kunnen zo hele grote stappen maken in de vermindering van de CO2-uitstoot. Daarnaast creëert dit flexibiliteit in de elektriciteitsvoorziening die wij in de toekomst hard nodig hebben vanwege de toename van zon- en windenergie.”

Kip of ei

Knelpunten bij deze ontwikkelingen liggen vooral op financieel vlak. Bedrijven kijken naar terugverdientijden van hun investeringen. Technieken en oplossingen zijn er wel, maar wie begint ermee? “Fabrikanten van technologieën zeggen dat bij grootschalige toepassingen de terugverdientijden korter worden”, weet Overdiep.

Dan kunnen zij samen profiteren van besparingen, want bij energietransitie draait het om samenwerking.

“Maar een fabrikant zet geen productielijn op voor slechts een paar afnemers. Hoe kom je dat traject door? Dat is lastig. Het is een beetje het kip-of-het-ei verhaal. Misschien komen er op termijn wel meer verplichtingen voor de industrie. Maar we zien liever dat die niet nodig zijn. Een oplossing is wellicht dat bedrijven gaan samenwerken, misschien zelfs wel met hun concurrent. Dan kunnen zij samen profiteren van besparingen, want bij energietransitie draait het om samenwerking”.

Wat betreft gas loopt Nederland internationaal voorop met het gebruik en de toepassingen daarvan. Het is, en was, volgens Overdiep een dankbare brandstof waar Nederland veel aan heeft verdiend. “En als we nu verstandig te werk gaan, kunnen we ook koploper worden in de afbouw van dat gas.”