Hij ziet grote kansen voor gasinfrastructuur in het opvangen van tekorten en overschotten van duurzame energie. Het speelveld van de energiesector is mondiaal geworden en de schaliegasontwikkelingen in de Verenigde Staten brengen grote verschuivingen met zich mee in stakeholderverhoudingen en energiemarkten.

Ondertussen eisen samenlevingen nieuwe schone energievormen, waardoor de rol van traditionele bronnen verandert. Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor gas, dat we volgens Vermeulen, niet over één kam mogen scheren met fossiele brandstoffen als aardolie en steenkool. Daarvoor kent gas te veel varianten, ook hernieuwbare.

We moeten ook de aandacht richten op bijvoorbeeld groen gas en waterstofgas.

“Hoewel aardgas op dit moment ook als schoonste fossiele brandstof enorme potentie heeft CO2-doelen te realiseren, moeten we veel breder denken en ook de aandacht richten op bijvoorbeeld groen gas en waterstofgas”, stelt hij. Of liever nog in termen van energiepakketten.

Gas is te koppelen aan vormen van duurzame energie om te zorgen voor een goede balans in het energiepakket als geheel: niet alleen schoon, maar ook betaalbaar en betrouwbaar. “De rol van gas zoals we die kennen is nog lang niet uitgespeeld, de voorraden zijn erg groot. Maar we moeten tegelijk naar vernieuwing kijken”, aldus Vermeulen.

Omvangrijke infrastructuur

Een belangrijk fundament voor Vermeulen’s overtuiging is de omvangrijke infrastructuur die aanwezig is binnen de gassector. Volgens hem nemen we eigenlijk te makkelijk voor lief dat we gas zo eenvoudig en goedkoop kunnen transporteren. En staan we niet bij stil bij het gemak waarmee gas kan worden opgeslagen.

“Juist transport en opslag zijn de vraagstukken waar de energiesector zich over buigt nu het aandeel duurzame energie oploopt. Energie uit afgelegen windparken op zee moet naar de samenleving worden gebracht en als aanvulling moeten allerlei vormen van decentrale energieproductie worden ingezet.

Dat maakt het gebruik van gasinfrastructuur, met gas in welke hoedanigheid dan ook, zo krachtig. Wanneer we straks verder zijn en grotere hoeveelheden duurzame energie produceren, is slimme opslag essentieel.” Een van de opslagtechnieken die nu in ontwikkeling is, is het power to gas-principe, waarbij duurzame elektriciteit omgezet wordt in gas.

Doelstellingen

Het blijkt nu vooral belangrijk om het energievraagstuk vanuit een collectieve visie aan te pakken. Een valkuil is te redeneren vanuit het verleden. Gasinfrastructuurbedrijven in Denemarken, België en Nederland hebben een pact gesloten voor een CO2-neutrale gasvoorziening in 2050.

De maatschappij bepaalt hoe snel ‘2050’ werkelijkheid zal zijn.

Het is niet toevallig dat het juist de onafhankelijke gasinfrabedrijven in deze landen zijn die als voorlopers een rol hebben gespeeld in de liberalisering van de gasmarkt, stelt Vermeulen. “Door de splitsing van het netwerk en de productie faciliteerden we de liberalisering en vanuit die onafhankelijkheid kunnen we nu opnieuw een grensverleggende rol spelen - als verbindend medium tussen energievormen.”

Doelstellingen voor klimaatneutrale energieproductie qua tijdspad vaak verbonden worden aan het jaar 2050, maar zijn volgens Vermeulen geen ver het bed kwestie “Zodra de samenleving vindt dat het probleem er is, vraagt zij om oplossingen. De maatschappij bepaalt hoe snel ‘2050’ werkelijkheid zal zijn.”