Richard Dutton

General Manager van Total Gas & Power Nederland
 

Meer dan 60% van de grote bedrijven in Nederland schuift het verduurzamen van gebouwen en kantoren naar de lange termijn. Dat blijkt uit onderzoek van Total Gas & Power*, een nieuwe aanbieder van energie voor de zakelijke markt. Energiebesparing en efficiency staan hoog op de directieagenda, CO2-uitstoot en energietransitie slechts bij een vijfde van ondervraagde bedrijven.

“De resultaten verrassen ons enigszins”, zegt Richard Dutton, General Manager van Total Gas & Power Nederland. “Prijs en efficiency staan altijd hoog op de agenda, maar met de klimaatdoelen in het zicht verbaasd het ons dat de CO2-uitstoot en energietransitie lang niet bij ieder bedrijf een rol van betekenis spelen.”

Directiefocus matig, kosten zijn leidend

Een sterke betrokkenheid van de directie is van het grootste belang bij het slagen van een goed energiebeleid. In 75% van de gevallen is de algemeen directeur dan ook eindverantwoordelijk en hiermee lijken beslissingen over het energiebeleid vooral strategische van aard te zijn. In de praktijk krijgt de directiefocus een krappe voldoende.

Gemiddeld geven organisaties zichzelf een 5,8. Slechts 18% heeft een toekomstvisie over hoe het bedrijf over 5 of 10 jaar op een slimme manier met energie om wil gaan. “Duidelijk is dat de wil er wel is, maar de visie nog bij veel bedrijven ontbreekt”, zegt Dutton.

Kennis delen is nog geen gemeengoed

88% geeft aan energieleveranciers uit te kiezen op de prijs. Dat is ook een belangrijk aspect, maar een volwassen energiebeleid vraagt om te kijken naar meer segmenten. Tot nu toe heeft nog maar 17% een beeld van wat de energietransitie voor impact kan hebben op de business.

Een energieleverancier kan helpen bedrijven bij te staan met kennis, alternatieve producten en de benodigde financiering. Ook deze segmenten dragen uiteindelijk bij aan de kosten. De vraag is of deze nieuwe rol van de energieleveranciers al duidelijk genoeg op het vizier staat van directeuren en facilitair managers. 

Medewerkers beschikken niet over relevante informatie met betrekking tot het energiebeleid.
 

Dutton: “Medewerkers beschikken niet over relevante informatie met betrekking tot het energiebeleid. Slechts 15% heeft de juiste informatie in handen om risico’s en mogelijkheden van het energiebeleid in te schatten. Hier ligt dus zeker een kans ook voor de zakelijke markt. Kennis moeten we delen. Energiebesparing en het efficiënt er mee omgaan moet een gemeengoed worden.”

Nederlands scoort een onvoldoende voor smart energy management

Total Gas & Power concludeert dan ook dat er nog veel winst te boeken is in Nederland binnen de zakelijke markt. Energie wordt steeds meer een asset waar bedrijven bewust mee moet leren omgaan. Wat werkelijk ‘smart’ is, is per bedrijf anders.

Smart Energy Management is afhankelijk van strategie, businessmodel, energieafhankelijkheid, eigen productie  en het duurzaamheidsstreven. Maar Smart Energy Management helpt ieder bedrijf bij het in balans brengen van winst, efficiency, inzicht en duurzaamheid.

Belangrijk genoeg dus om actief mee aan de slag te gaan, want er blijkt wel nog werk aan de winkel: Nederland scoort namelijk nog geen voldoende als het gaat om Smart Energy Management. Om vooruit te komen in de energietransitie en te zorgen voor een bewuste bijdrage aan de klimaatdoelstellingen moeten bedrijven zowel het belang als hun verandervermogen opschroeven.

*Onderzoek onder 256 grootverbruikers in Nederland, juni – augustus 2018