Tor Martin Anfinnsen
Senior Vice President Marketing en Trading bij Statoil

Energieconcern Statoil uit Noorwegen antwoordt bevestigend. Mede tegen de achtergrond van minister Kamps beslissing om de gaskraan in Groningen verder dicht te draaien, rijst de vraag waar ons land in de toekomst zijn energie vandaan haalt.

Statoil heeft de capaciteit om meer te leveren en beschouwt gas als een manier om groei in duurzame energie mogelijk te maken. Recentelijk is het Noorse concern ook begonnen met onderzoek naar gas zonder CO2. 

CO2-reductie is een van de belangrijkste punten in het akkoord dat voortvloeide uit de klimaattop in Parijs in 2015. Hoe de energietransitie vorm moet krijgen is een hot topic. Een van de vragen is hoe fossiele energievormen zich verhouden tot hernieuwbare zoals wind- en zonne-energie.

Tor Martin Anfinnsen, Senior Vice President Marketing en Trading bij Statoil, zou graag mee willen praten over de energietransitie. "Ook Noorwegen en Statoil onderschrijven de doelen en condities van de klimaattop in Parijs. Statoil wil deel uitmaken van de oplossing, en geeft hier onder meer invulling aan door te investeren in offshore wind."

De rol van gas

Vorig jaar kwam meer dan de helft van de Nederlandse gasimport uit Noorwegen. Dat kan als het aan de Noren ligt nog verder worden opgeschroefd in de toekomst. Binnen de bestaande infrastructuur kan nog tien miljard kubieke meter gas per jaar worden toegevoegd.

Dit vertegenwoordigt ongeveer een kwart van het Nederlandse verbruik. Dat gas al enige tijd onderwerp van discussie vormt betreurt Anfinnsen.

"Het is jammer dat gas zo'n slechte reputatie heeft"

“Hoewel Noorwegen op korte termijn kan profiteren van verminderde gasproductie in Groningen (de invoer van Noors gas is in de afgelopen jaren gestegen), is het zeker jammer dat de reputatie van aardgas zoveel schade heeft opgelopen.

Vergeet niet dat Nederland lange tijd ambassadeur was van aardgas. Dat het nu als een kwaad wordt gezien doet geen recht aan de rol die het heeft gespeeld en nog kan spelen."

"Stabiele energiebron"

“Op basis van de huidige beschikbare technische oplossingen vereist een volledige overgang naar duurzame energie enorme investeringen, onder meer om de leveringszekerheid te allen tijde te kunnen garanderen en het elektriciteitsnetwerk uit te breiden.

"Gas is de beste partner voor duurzame energie"

Dit is nog meer het geval als we tegelijkertijd overgaan naar elektrische auto's en meer elektriciteit gaan gebruiken om onze huizen te verwarmen. Aangezien wind en zon niet altijd beschikbaar zijn, is een stabiele energiebron nodig die deze aanvult."

“Als je het ons vraagt, is gas de beste partner voor duurzame energie. Het kent een lage uitstoot vergeleken met andere fossiele brandstoffen, is flexibel en kosteneffectief aangezien de infrastructuur al aanwezig is”, zegt Anfinssen.

CO2 halen uit gas

Gas speelt een belangrijke rol in de Nederlandse huizen en industrie. Anfinnsen is ervan overtuigd dat de rol ervan toeneemt met de groei van duurzame energie. "Kijk maar naar het Verenigd Koninkrijk waar deze ontwikkeling al heeft plaatsgevonden.

"We onderzoeken manieren voor levering van nagenoeg CO2-vrij gas"

Het is onze strategie om deel uit te maken van een "low-carbon" energietoekomst. Zoals iedereen zien we dat de markten steeds meer vragen naar CO2-arme of -vrije producten. Daarom kijken we naar manieren om gas nagenoeg vrij van CO2 te leveren", zegt Anfinnsen.

Meer specifiek: Statoil onderzoekt momenteel de haalbaarheid van het omzetten van aardgas in waterstof. De laatste is een schone energiedrager die geen CO2 uitstoot wanneer deze wordt gebruikt voor industrieprocessen, stroomopwekking, verwarming en transport.

Voortrekker

“Er wordt gebruik gemaakt van bekende technologieën voor de productie van waterstof uit aardgas”, vervolgt Anfinnsen. Het nieuwe element dat Statoil onderzoekt is de afvang van CO2 bij het maken van waterstof uit aardgas en het creëren van een permanente opslag van deze CO2 voor de kust van Noorwegen. "Op deze manier wordt gas omgezet naar een nagenoeg CO2-vrij product dat heel Europa kan gebruiken om een CO2-arme economie te realiseren”, zegt hij.

“Kosten zijn belangrijk. Daarom beoordeelt Statoil nu de technische en economische aspecten van een waterstofwaardeketen. Het idee is om bestaande gasinfrastructuur te gebruiken om de ​​schone energie en waterstof te transporteren. Met een van 's werelds meest uitgebreide gasnetwerken kan Nederland hierin een belangrijke voortrekkersrol spelen."