Hoogheemraadschap van Delfland zette een belangrijke stap naar een nog duurzamere bedrijfsvoering. Door de verouderde gasmotoren te vervangen voor een nieuwe opwerkingsinstallatie die biogas omzet in groen gas, is een flinke stap gemaakt die zowel de zelfvoorzienendheid als de energietransitie een forse boost geeft.

De duurzaamheidswinst is evident; er gaat geen energie meer verloren. Het groene gas wordt aangesloten op het bestaande aardgasleidingnetwerk en wordt gebruikt in de vervoersector. Met de opwerkingsinstallatie is het Hoogheemraadschap weer een stap dichter bij de ambitie om zelfvoorzienend te worden en daardoor de CO2 footprint te verkleinen.

Projectmanager Jouke Boorsma geeft duiding: “Op de afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen produceert Delfland jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen m3 biogas per jaar. Dit biogas werd tot voor kort verbrand door twee gasmotoren die zorgden voor de productie van elektriciteit en warmte.

De elektriciteit gebruikte Delfland voor het zuiveringsproces. De warmte werd gebruikt om het gistingsproces op de zuivering op temperatuur te houden. Door deze werkwijze ging een deel van de niet benutte energie verloren.”

Businesscase voor vijftien jaar

Inmiddels zijn de oude gasmotoren vervangen door een nieuwe opwerkingsinstallatie waarbij biogas wordt omgezet naar groen gas. Boorsma: “ Het bestuur heeft uiteindelijk gekozen voor het meest ambitieuze plan uit de verschillende opties, waarbij het vervangen van de oude machines door dezelfde nieuwere exemplaren zeker tot een van de mogelijkheden behoorde.

“Innovatie vraagt om moedige besluitvorming”

Een grote stap, maar ons bestuur noemt het ‘niet meer dan logisch’. Uiteindelijk bleek de groen gas variant zowel financieel als op duurzaamheid het beste te scoren en uiteraard ben ik bijzonder blij met die beslissing.”

Boorsma vertelt dat er een businesscase met een looptijd van vijftien jaar ontwikkeld is. Op dit moment en met de kennis van nu klopt die businesscase, maar zoals bij elke innovatie kan dat binnen enkele jaren veranderen. We vervullen in dit project de rol als ‘launching customer’ zoals dat zo mooi heet.

De risico’s worden afgewogen tegen de meerwaarde van innovatie. Zo leveren we als waterschap een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.

Opwaardering van biogas

De installatie verbetert het biogas dat uit het slibafval wordt opgewekt, tot ‘Slochteren kwaliteit’. Dit gebeurt door een membraantechnologie die het methaangehalte verhoogt van zestig naar tachtig procent.

Groen gas zorgt ervoor dat huishoudens en bedrijven minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en het zorgt voor een verminderde CO2 uitstoot. “Groen gas heeft ook een economisch aspect in dit geval. Het gas dat we niet zelf nodig hebben, wordt via duurzaamheidscertificaten verkocht aan de vervoerssector die de verplichting heeft om biobrandstof bij te mengen.”

Eind van het jaar operationeel

Boorsma stelt dat het niet altijd gemakkelijk is om een nieuw initiatief vorm te geven. “In dit geval zijn verschillende opties overwogen, de groen gas optie is uitgegroeid tot een project dat nu uitgevoerd wordt, we verwachten de installatie eind dit jaar volledig operationeel te hebben. Delfland werkt graag toonaangevend en wil daarbij trendsettend zijn.

We hopen dat dit project ook andere waterschappen en marktpartijen inspireert.  Met de groen gas installatie sluiten we de kringloop verder en leveren we een belangrijke bijdrage aan zowel de energietransitie als aan herbruikbaarheid van grondstoffen. Dat zijn opgaves voor diverse marktpartijen en voor waterschappen.”