Lot van Hooijdonk

GroenLinks wethouder energie en mobiliteit, groen en dierenwelzijn Gemeente Utrecht

‘De komende drie jaar zetten we het hele proces helder op een rij’, zegt Lot van Hooijdonk, namens GroenLinks wethouder energie en mobiliteit, groen en dierenwelzijn van de gemeente Utrecht. ‘Landelijk hebben we dertig regio’s ingericht waarvoor op korte termijn een regionale energiestrategie ontwikkelt wordt.

Dan gaat het vooral om de vraag welke alternatieve mogelijkheden er zijn om in dat gebied stroom en warmte te produceren. De gemeenten zullen de periode tot 2021 benutten om de volgorde te bepalen waarin de verschillende wijken van het gas af gaan.’

Energiebesparing

‘We staan voor een enorme uitdaging en moeten nog veel kennis, ervaring en capaciteit opbouwen. Maar zoals bij zoveel dingen moet je beginnen en zien waar je dan tegenaan loopt. De Rijksoverheid heeft 85 miljoen euro beschikbaar om alvast een start te maken.

Daar willen wij in Utrecht graag ook aanspraak op maken. In onze stad is Overvecht-Noord de eerste wijk die van het gas af gaat. Dan wordt het voor de mensen natuurlijk opeens wel heel concreet en dat brengt ook onzekerheid met zich mee.

Hoe gaat dat allemaal in z’n werk en kan ik dat wel betalen? Want er is natuurlijk geld mee gemoeid en verdient die investering zich wel terug? Dat zijn reële zorgen, waar we ons terdege van bewust zijn.

We denken dat een groot deel van de renovatie betaald kan worden uit de energiebesparing. Want die lasten gaan flink omlaag. En uiteindelijk krijg je er een betere woning voor terug, met meer comfort. Maar je zal wel even door de zure appel van zo’n verbouwing heen moeten bijten.

Mensen snappen overigens wel de urgentie. Zaken als klimaatverandering en de effecten van de gaswinning in Groningen hebben sterk bijgedragen aan het besef dat gas niet meer de energie van de toekomst is.’

"De eerste concrete maatregel is dat we de nieuwbouw versneld gasloos gaan maken. Daarnaast overleggen we met woningcorporaties. Als zij alvast aan de slag gaan, komt het hele proces van renoveren op gang met in het kielzog de bijbehorende industriële productie."

De eerste concrete maatregel is dat we de nieuwbouw versneld gasloos gaan maken.

"Dan worden allerlei materialen in grotere volumes geproduceerd, zodat ook de prijzen van bijvoorbeeld isolatiemateriaal  en warmtepompen gaan dalen. Vervolgens zullen steeds meer bouwbedrijven zich op de renovaties gaan toeleggen. Essentieel is natuurlijk wel dat we genoeg vakmensen hebben om die operatie uit te voeren."

"Op dit moment is dat nog niet het geval. We moeten er dus ook op inzetten dat jongeren maar ook zij-instromers meer gaan kiezen voor technische beroepen en voor de bouw."

Puzzelstukje

"We hebben 30 jaar om Nederland van het gas af te krijgen. Dat is zowel kort als lang, maar het is echt de hoogste tijd om te beginnen. We moeten straks duizend gebouwen per dag gasvrij maken. Dat is heel veel werk. Daarbij moet het een sluitend puzzeltje zijn."

"Stel dat je de hele financiële en de politiek-bestuurlijke kant in orde hebt maar de mankracht is er niet, dan heb je alsnog een probleem. Dat maakt dit wel tot een complexe transitie", aldus Van Hooijdonk, die namens de Vereniging Van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderhandelaar is aan de zogeheten Klimaattafel Gebouwde Omgeving, als lid van de bestuurlijke VNG-commissie Milieu.

"Maar het kan. En het is bovendien een geweldige kans voor heel veel economische dynamiek, een prachtige oppepper voor de werkgelegenheid maar bovenal een fantastische manier om een grote schoonmaak in Nederland te maken en onze steden en dorpen toekomstbestendig te krijgen."