De bouw is in de afgelopen jaren flink veranderd. Met de recessie nog vers in ons achterhoofd, weten we dat er meer dan 100.000 banen in de bouw verloren zijn gegaan. Terwijl andere markten in 2016 weer opklommen, kromp de bouw dat jaar nog (bron: CBS).

Ondertussen draait de bouw weer op volle toeren, maar wel met beduidend minder arbeidskrachten. Om aan de vraag vanuit de markt te voldoen, is het noodzakelijk om anders te kijken naar de toekomstige bouwproductie.

Van EPC 0,4 naar BENG

De energiebezuinigingsmaatregelen worden gevoed door de voorgenomen energietransitie en volgen elkaar in hoog tempo op. Het bouwbesluit is verder aangescherpt: de EPC gaat naar 0 en BENG start vanaf 1 januari 2020. In de praktijk betekent dat voor de gebouwschil een dikkere isolatie en de noodzaak tot luchtdichter bouwen.

Door een goede gebouwschil te maken, kan de slimme aannemer besparen op de warmtepomp en zonnepanelen. We moeten ervoor zorgen dat er minder energie verloren gaat, dan hoef je ook minder energie toe te voegen.

Omgaan met uitdagingen op de bouwplaats

Iedere dag staat de bouwplaats weer voor nieuwe uitdagingen. De vraag is: hoe om te gaan met het gebrek aan vakmanschap en bouwvakkers op de bouwplaats? En hoe zorg je ervoor dat alle nieuwe ontwikkelingen op het juiste moment in jouw bedrijf toegepast worden?

In Boxtel produceren wij voor alle bouwdisciplines oplossingen voor luchtdicht bouwen. Die worden, afhankelijk van de gekozen bouwmethodiek, op de bouwplaats voor de beste prestatie toegepast.  De bouwplaats is steeds meer een logistiek rangeerterrein van onderaannemers en toeleveranciers waar toegeleverde materialen alleen nog gemonteerd worden.

De dagelijkse praktijk en het variërende kennisniveau vraagt om een integrale aanpak. Op welke manier kun je anders nog binnen hetzelfde budget met wisselende bouwvakkers een reproduceerbare hoogwaardige gebouwschil neerzetten?

Integrale aanpak

Vanuit het perspectief is de integrale benadering anders. Met onze productie beschikken we over veel flexibiliteit en mogelijkheden om producten op maat te maken. Dat geeft de toeleveranciers in de bouw de mogelijkheid hun product te upgraden naar de vraag vanuit de markt en de producten voor luchtdicht bouwen prefab op het bouwonderdeel te monteren.

Als iedereen zijn deel van de bouwpuzzel compleet aanlevert op de bouwplaats, gaat er geen tijd en energie verloren aan het ter plaatse zoeken naar oplossingen en krijg je de prestatie goed onder controle

5 feitjes over luchtdicht bouwen

1. Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet te besparen

Zorg ervoor dat je geen energie verliest door onbedoelde kieren en naden. Dat geldt zowel voor warmte als kou. Met een Qv10-waarde van 0,4  en een woning van 100m² betekent dat er per seconde nog steeds 40ltr lucht mag ontsnappen. Dat zijn 20 pakken melk van 2ltr…….PER SECONDE!

2. Hoe lager de EPC hoe beter we luchtdicht moeten bouwen.

Lagere EPC betekent: een kleinere verwarming om een comfortabel klimaat te maken. Dat betekent ook minder ruimte voor compensatie van verloren warmte als deze door kieren en naden weglekt. Daarnaast is ook bouwfysisch gewenst om bij een dikkere isolatieschil beter luchtdicht te bouwen. Vergelijk het met een warme jas, als het buiten -20°C is wil je niet alleen een dikke jas, maar zeker een goed sluitende rits en elastische manchetten in je mouwen die goed aan je handschoenen sluiten. Dan blijft de warmte die je zelf produceert gewoon in je warme jas.

3. Elke liter luchtlekkage kost circa 1m3 gas op jaarbasis!

 

4. Luchtdichtheid bepaalt in hoge mate de prestatie van de isolatie!

Het is van groot belang dat dikke pakketten isolatiemateriaal naadloos worden aangebracht, een naad/gat groter dan 3 mm in het isolatiemateriaal geeft een plaatselijke reductie van 50% en waaiert 30-50 cm uit rondom het isolatielek. Luchtlekkage heeft hetzelfde effect, doordat er lucht doorheen kan stromen door windbelasting of mechanische ventilatie. Dit betekent dat het dauwpunt in het isolatiemateriaal verlegd wordt en condensatie op ongewenste plaatsen in de woning tot gevolg heeft. 

5. Comfort: de belangrijkste reden voor energiebesparing in een woning.

Iedereen wil graag energie besparen, dat is het makkelijkst meetbaar in je eigen portemonnee. Echter de reden dat deze energiebesparing ingezet wordt, is vaak comfort, koude luchtstromen langs vloeren en ramen en koude zolders geven allemaal energieverlies aan. Gevolg hiervan is dat men ’s avonds op de bank er vaak een dekentje bij pakt, omdat het zo snel afkoelt. Voordat in bestaande woningen geïsoleerd gaat worden, is het veel beter en goedkoper om eerst de luchtlekken te beperken. Daarna heeft isolatie pas echt zin (Dichtgarant renovatie)