dhr. Fackeldey

Gemeenten hebben een voorsprong in hun samenwerking met maatschappelijk partners, zijn vaker ‘buiten’, kennen de gevolgen van beslissingen voor hun inwoners en durven te experimenteren. En laten dát nu juist grote uitdagingen zijn voor de Energietransitie.

Provincies hebben op hun beurt weer meer oog voor de lange termijn en het grotere (vaak landelijke) beeld. Dat kun je niet van alle gemeenten zeggen. Terwijl ook dát cruciaal is voor het slagen van de Energietransitie.

Als voormalig wethouder was het in mijn nieuwe rol toch even zoeken. Ik zie echter dat ik niet de enige ben die af en toe zoekende is; het geldt voor alle overheidslagen. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten – samen maken we afspraken (bijvoorbeeld in het Interbestuurlijk Programma) over hoe we de grote opgaven te lijf gaan.

De klimaatdoelen, waaraan Nederland zich verbonden heeft, krijgen vorm in de Regionale Energie Strategiën (RES). De uitvoering ervan is voor ons allen nog een beetje een zoektocht.

We staan als regio’s aan de lat voor de realisatie van landelijke en internationale afspraken. En die regio’s kunnen dat ook. We pleiten immers al jaren voor maatwerk en  voor oplossingen die passen bij het karakter van de regio – in zowel de ongebouwde als de gebouwde omgeving.

Verantwoordelijkheden

Nu mogen we aan de bak, en dat brengt een grote verantwoordelijk mee. Enerzijds willen we grote oplossingen en silver bullets, anderzijds moeten we gewoon aan de slag. Trial and error, vallen en opstaan. Dat betekent af en toe kapotte knieën, maar het is de enige manier om in de praktijk te testen welke oplossingen werken en het best bruikbaar zijn. We mogen daarbij nooit angst hebben om te falen.

Mijn persoonlijke drijfveer in het openbaar bestuur is altijd geweest om de samenleving klaar te maken voor de toekomst, of daar op z’n minst een bijdrage aan te leveren. Dat betekent dat we duurzame oplossingen nodig hebben. Niet alleen duurzaam in milieu- en klimaattermen, maar ook duurzaam in de zin dat de oplossingen de tand des tijds kunnen doorstaan.

Oplossingen waarbij de hele samenleving kan aansluiten, zonder de rekening neer te leggen bij bepaalde groepen. De energietransitie mag nooit alleen voor de happy few worden.

Minister Wiebes zei onlangs: “Liefde gaat door de maag, draagvlak gaat door de portemonnee.” Laten we dat uitgangspunt met z’n allen koesteren.