Hans van der Spek
Clustermanager Energie FME

Besparing begint bij een analyse waar veel energie wordt verbruikt en waar nog besparing mogelijk is. Zo een analyse kan al veel opleveren, vertelt Van der Spek.

“Er zijn genoeg voorbeelden van industrieën waar zeker nog twintig tot dertig procent energie te besparen is binnen de processen. Dat is fors.”

Concurreren

Maar wat is de afweging van een bedrijf om energie te gaan besparen? Daarbij speelt vooral de vraag hoe snel de investering is terugverdiend. “Voor de industrie is tweeëneenhalf jaar eigenlijk het maximum”, weet Van der Spek. “Alles wat langer duurt, moet concurreren met andere investeringen.

En investeringsbudgetten van bedrijven zijn nu eenmaal beperkt. Dan kan het gebeuren dat energiebesparing gewoon niet aan de orde komt.” Mogelijkheden voor energiebesparing worden nog onvoldoende benut, vindt Van der Spek. Dat komt mede doordat energie momenteel relatief goedkoop is en ook de prijs van CO2 niet hoog is. Bovendien zijn er, vanuit Nederland of Europa, geen aparte fondsen voor investeringen.

Dat alles geeft geen prikkel voor energiebesparing. “Over fondsen is wel iets geschreven in het Energieakkoord voor duurzame groei, en er wordt wel onderzoek naar gedaan. Maar het gaat nog niet erg hard. Dat is jammer, want daarmee zou de overheid energiebesparing kunnen faciliteren en stimuleren.”