Meer en betere ideeën

“Samen kun je veel meer bereiken”, stelt Belinda van Oosten, opdrachtgever Wonen bij gemeente Enschede. “Door te sparren met bijvoorbeeld projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties kom je tot meer en betere ideeën als het gaat om energietransitie en maatschappelijk verantwoord ontwikkelen.

Je gaat niet voor de ‘snelle slag’ maar kijkt samen naar de toekomst. Wat zijn kansen om de stad als geheel kwalitatief beter te maken?”

Hergebruik bestaande bouw

Connect-U, de metamorfose van het oude ziekenhuis aan het Ariënsplein, is een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking”, vertelt Bernadette ter Huurne, ontwikkelmanager stadsdeel centrum. “Slopen en nieuwbouw zou de snelste slag zijn.

Maar naar aanleiding van ideeën vanuit de samenleving en in samenwerking met de Belgische ontwikkelaar LIFE is gekozen voor hergebruik van het bestaande gebouw. Binnen het oude gebouw wordt een mix van functies gerealiseerd. Er is ruimte voor onderwijs en ondernemerschap en er komen 260 woningen voor jongvolwassenen tot dertig jaar.”

Binnenstedelijke ontwikkeling

Een tweede voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen gemeente en marktpartijen is het project ‘Kop Boulevard’. Het gaat om een gebied van meer dan drie hectare bestaande uit braakliggende terreinen en deels leegstaande gebouwen.

“Op dit moment is dat een onaantrekkelijk gebied. Het is een geweldige kans om het centrum verder te versterken. Er komen onder meer 520 woningen en appartementen variërend van sociale woningbouw tot woningen voor de vrije sector.”

Warmtenet

Bij nieuwe projecten wordt altijd gezocht naar de meest duurzame oplossingen. Dat betekent dat nu al veel projecten energieneutraal en aardgasloos zijn. “Wij hebben hier een warmtenet”, legt Van Oosten uit.

“Dat net, dat vrijwel volledig werkt op duurzame energie, wordt de komende tijd fors uitgebreid. Wij streven ernaar dat straks vijftig procent van alle woningen, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, en ook bedrijven op het net kunnen aansluiten.”

Mobiliteit

Met het project ‘Stad Up’ loopt Enschede voorop met duurzame mobiliteit. In een klap wordt al het zakelijk vervoer omgezet naar elektrische deelauto’s. Dit project wordt gesteund door andere werkgevers, waardoor de deelauto’s binnenkort ook beschikbaar worden voor andere bedrijven en later ook voor inwoners. Van Oosten: “Wij stimuleren het gebruik van alternatieve vervoerswijzen zoals de (elektrische) fiets en elektrische auto’s om hiermee de stad aantrekkelijker te maken.”