Manon Janssen
Boegbeeld Topsector Energie

Klimaattop en CO2-reductie

“Dat er een akkoord is gekomen uit de klimaattop in Parijs van 2015 is een goede zaak. Het had heel anders kunnen lopen.

De focus in dit akkoord ligt wat mij betreft terecht op CO2-reductie. Willen we een leefbaar klimaat houden dan is een beperking van de CO2-uitstoot een must, en een goed energiesysteem onmisbaar.

Wel is de energietransitie een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van nu en de komende dertig jaar, volgend op de vraagstukken hoe we de wereldbevolking kunnen voorzien van voldoende voedsel en schoon drinkwater.

 

De transitie is vereist om de wereld goed achter te kunnen laten aan de generaties na ons. Wat we nalaten komt op hun bordje terecht. Omdat er beperkt de tijd is om de energietransitie te laten slagen, is de situatie urgent.

Tegelijkertijd praten we over miljarden, over enorm grootschalige investeringen. De hele infrastructuur van energie vraagt om een nieuwe blik.”

Veranderen

“Nederland bungelt in vergelijking met veel andere Europese landen onderaan als het duurzaamheid betreft. We scoren een onvoldoende.

Voor een deel ligt de oorzaak in het gebruik van fossiele brandstoffen. Nederland heeft zestig jaar lang op eigen bodem gas beschikbaar gehad dat goedkoop en relatief schoon was.

“Ik proef bij steeds meer partijen de wil om de energietransitie door te zetten”

De behoefte om te veranderen was er simpelweg te weinig. Gelukkig zijn Nederlanders heel goed in het aanpassen van hun gedrag en zetten velen meteen hun schouders onder de energietransitie. Na de klimaattop veranderde er iets, met 2016 als kanteljaar.

Hierin zijn veel marktpartijen anders gaan praten over de transitie en ondernamen ze actie door zich in te zetten voor nieuwe energievormen en andere duurzame initiatieven. Vijf jaar geleden was dat ondenkbaar.”

De doelen

“Nederland heeft doelstellingen vastgelegd in het Energieakkoord. Vanaf 2020 moet er honderd petajoule aan energie zijn bespaard en dient veertien procent van onze energie duurzaam te zijn. In 2023 moet dat laatste percentage zestien zijn.

''Alle doelen van het energieakkoord zijn haalbaar''

Volgens het akkoord neemt ons land in 2030 een plek in de top-10 van de CleanTech ranking in. Uiteindelijk dient er in 2050 een CO2-reductie te zijn gerealiseerd van tachtig tot vijfennegentig procent ten opzichte van het jaar 1990.

Al deze doelen zijn nog steeds haalbaar. De vraag is in hoeverre we bereid zijn ons ervoor in te zetten. Grote investeringen en gedragsverandering in combinatie met een hoge tijdsdruk maken het niet eenvoudig.

Maar de inzet en initiatieven nalaten betekent dat er niet alleen boetes komen vanuit Europa maar ook van Moeder Aarde. We móeten investeren in de toekomst.”

Hoop

“De grootste winst zit in de energiebesparing, een no-brainer. Daarnaast is een versnelling van de opwek van duurzame energie vereist. Innovatie, zoals technologie voor energiebesparing of het gebruik van biomassa, moet meer aandacht krijgen.

De energietransitie blijft een erg complexe opgave. Toch is mijn hoop op een goede afloop groot. Ik proef bij steeds meer partijen de wil om de energietransitie door te zetten. Uiteindelijk kan die ons, in plaats van te breken, verbinden.”