Henk Mulder
Henk Mulder
Portefeuillehouder Energietransitie

Henk Mulder is samen met Sebastiaan van ’t Erve portefeuillehouder Energietransitie namens de Strategische Board Stedendriehoek en legt uit waarom de regio sterk inzet op energietransitie. Tientallen ontwerpers en experts hebben de afgelopen maanden ideeën bedacht en ingezonden voor de Eo Wijers-prijsvraag om de Stedendriehoek in 2030 energieneutraal te maken.

Zij werden daarbij uitgedaagd om ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in de plannen te betrekken en de haalbaarheid van de ideeën te toetsen. De Eo Wijers-stichting organiseert al dertig jaar prijsvragen over gebiedsontwikkeling op regionale schaal. Mulder: “veel inzendingen bevatten deelaspecten die we zeker kunnen gebruiken. Ik vind dat we verplicht zijn deze initiatieven ook te implementeren, anders hoef je zo’n prijsvraag niet uit te schrijven.”

Cleantech Regio

“Vanuit meerdere oogpunten is het belangrijk om in te zetten op energietransitie”, aldus Mulder. “We komen nu eenmaal niet onder verduurzaming uit met de toenemende gevolgen van klimaatsveranderingen. Daarnaast zorgen de ontwikkelingen op dit gebied voor nieuwe kansen.”

De regio profileert zich als Cleantech Regio, en richt zich op de verbetering van prestatie, productie en dienstverlening, een afname van kosten, verbruik van grondstoffen, energie en afval: kortom, meer voor minder. De ambities zijn hoog. Zo moeten er in 2020 in de regio vierduizend aan Cleantech gerelateerde banen zijn gecreëerd, een besparing van tweehonderdduizend ton op de CO2 uitstoot (-10 procent) en twintigduizend ton minder huishoudelijk restafval per jaar (-33 procent) gerealiseerd zijn.

Samenwerkingsverbanden

Het onderwerp energietransitie leeft in de regio ook bij de burgers. Mulder: “Dat is belangrijk, want de initiatieven moeten in alle lagen worden gedragen om succesvol te zijn. Er zijn bijvoorbeeld meerdere projecten van de grond gekomen die vanuit de inwoners in de regio geïnitieerd zijn.

Er zijn veel samenwerkingsverbanden waardoor de krachten echt worden gebundeld.

In Loenen en Lochem zijn burgerinitiatieven opgestart om tot energieneutraliteit te komen. In Apeldoorn wordt met vrijgekomen energie van een waterzuivering een woonwijk verwarmd. Een ander aspect is dat de samenwerking tussen de kennisinstituten, ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden goed verloopt. Er zijn veel samenwerkingsverbanden waardoor de krachten echt worden gebundeld.”