Erik Klooster

Directeur van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie.

De petrochemische sector heeft veel kennis en technologie in huis en kan een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de energietransitie, met name in het reduceren van de CO2-uitstoot.

Raffinaderijen zijn de komende jaren nog zéker nodig, stelt Klooster. “Er zal nog wel een tijd vraag blijven naar aardolie en producten daarvan, met name buiten Europa. Veel van wat wij hier produceren gaat daar naar toe. En omdat raffinaderijen hier efficiënter zijn en minder uitstoot hebben dan in het buitenland, kunnen die producten het best hier worden gemaakt.”

Vertrouwen

Nederlandse raffinaderijen (Nederland telt er 6) horen bij de modernste en meest energie-efficiënte van Europa en de wereld. Er wordt nog volop (meer dan 2 miljard euro) geïnvesteerd in de raffinagesector. “Er is dus vertrouwen de sector”, aldus Klooster. “Voor de petrochemische industrie in Nederland is nog lange tijd een rol weggelegd.

Maar de vraag naar olieproducten zal op den duur wel afnemen. De sector is daar niet bang voor en zal zich daar op aanpassen. We hebben door de jaren heen altijd te maken gehad met veranderingen. Bijvoorbeeld de vraag naar schonere brandstoffen in de scheepvaart is erg gestegen. De regelgeving verandert vanaf 2020 en momenteel wordt volop geïnvesteerd om aan de veranderende vraag te voldoen.”

De raffinaderijen van de toekomst zullen heel complex zijn en bijzonder efficiënt, voorziet Klooster. “Ze produceren vooral lichte producten en zijn grotendeels weg uit de klassieke brandstoffen.”

Zal er een moment komen dat fossiele brandstoffen helemaal niet meer nodig zijn? Volgens Klooster is dat nog onzeker maar niet uit te sluiten. “Misschien gaan we toe naar bijvoorbeeld synthetische brandstoffen. Maar het belangrijkste is dat we de CO2 uit het systeem halen. Dat is mogelijk, zelfs als er nog vraag is naar olie.”

Projecten

Er zijn verschillende projecten gaande, zoals gebruik van restwarmte en het afvangen van CO2 op raffinaderijen. “Deze technieken zijn nodig voor de korte en middellange termijn”, laat Klooster weten.

“Eigenlijk moeten zo veel mogelijk technieken worden gecombineerd. Op langere termijn gaat het om heel andere technieken, zoals elektrificatie of gebruik van waterstof. Maar dat is nu nog niet te overzien.”

De raffinaderijen van de toekomst zullen heel complex zijn en bijzonder efficiënt.

De sector en de overheid werken samen om projecten van de grond te krijgen. Dat is nu nog niet eenvoudig omdat veel technieken nog onrendabel zijn.

Klooster: “Dat is nog een groot knelpunt, vooral omdat het gaat om een totale verbouwing van de Nederlandse industrie. Oplossingen worden nu uitgedacht aan de Industrietafel voor het Klimaatakkoord. De hoop is dat bedrijven meer gaan investeren waardoor kosten omlaag gaan. Net als met energie uit wind op zee is gebeurd. Hoe meer technieken worden ontwikkeld, hoe goedkoper ze worden en hoe minder we hoeven te leunen op bijvoorbeeld subsidies.”