Albert Koedam
Consultant in energie, duurzaamheid en domotica

Wat is het belang van warmtemeters en wat zijn hiervan voordelen die andere meters niet bieden?

"Door digitalisering en door de meters op afstand uit te lezen zijn gegevens real-time te volgen. Hierdoor kan iemand direct zien welke invloed zijn gedrag heeft op de warmteconsumptie. Warmtemeters meten het exacte verbruik waardoor hier geen ruimte voor discussie over is. Dit geldt ook voor elektriciteitsmeters. Bij warmteverdeelmeters wordt een relatieve waarde gemeten wat discussie op kan leveren.”

Warmtemeting is wettelijk verplicht gesteld, maar er lijken nog wat onduidelijkheden te spelen. Wat zijn de kernpunten?

“Wat bij de Warmtewet opvalt, is dat deze vooral toegepast is op stadsverwarming voor individuele woningen. Blokverwarming vraagt verdere uitwerking. In tegenstelling tot stadsverwarming, (waar de warmte vrijwel altijd op één punt een woning binnenkomt), komt warmte in woonblokken vaak op meerdere punten een woning binnen via leidingen langs de gevel. Dat maakt het meten lastiger. In dit laatste geval kun je in de woning niet absoluut meten. Je moet op alle radiatoren meten met verdeelmeters om tot een juiste afrekening te komen. Het is dan wel gewenst om bij de ketel met een centrale warmtemeter de exacte hoeveelheid warmte te meten. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe een eenduidig verdeelsysteem overal toegepast kan worden.”

Wat is hierin de rol van de overheid?

“Minister Henk Kamp van Economische Zaken werkt aan de nieuwe Warmtewet, die in 2016 aangeboden moet worden aan de Tweede Kamer. De wet moet enkele knelpunten oplossen, zoals de verantwoordelijkheden bij  Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), de compensatie bij storing en het al dan niet verplichtstellen van ‘slimme’, centrale meters. Dat laatste zegt de minister wel te willen, maar de wettelijke plicht erover is uitgesteld. Momenteel stellen organisaties hun beslissingen dan soms ook even uit.”