Podcasts energietransitie

Om de rol van normalisatie – het maken van afspraken die leiden tot normen – als strategisch instrument te belichten heeft NEN podcasts opgenomen. De NEN podcast-reeks gaat in op verschillende onderwerpen die onderdeel zijn van de energietransitie.

De presentator van deze podcasts, John van Schagen, spreekt met verschillende experts uit het werkveld en consultants van NEN over de ontwikkelingen en de rol van normalisatie.

Hoe lang kunnen windturbines blijven draaien?

Windturbines draaien al sinds het einde van de jaren ’80. Maar hoe lang kan zo’n windmolen blijven draaien en wanneer is deze echt aan vervanging toe? Ferdy Hengeveld van Mecal, Gerben Epema van Nuon Vattenfall en Martijn Geertzen van NEN praten over de richtlijn die een methode geeft om dit te beoordelen.

Een windturbine heeft in principe een levensduur van 20 jaar. Met behulp van de richtlijn kan worden bepaald of die turbines nog veilig zijn om langer te draaien aan de hand van berekeningen en inspectie.

CO2-emissiereductie: wat zijn de ontwikkelingen?

De energie-intensieve industrie staat voor een grote uitdaging voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Er zijn verschillende oplossingen om de uitstoot in te beperken: energiebesparing, gebruik van hernieuwbare energie en CO2 opvangen, opslaan en/of  benutten. Rob van der Meer van Heidelberg Cement (ENCI) en Jarno Dakhorst van NEN gaan in gesprek over deze ontwikkelingen aan de hand van praktische voorbeelden. Tevens staan ze stil bij de knelpunten waar de markt mee te maken heeft.

De rol van schonere brandstoffen in de energietransitie.

Het verkeer en de transportsector verbruiken veel, met name fossiele brandstoffen. Naast CO2-uitstoot gaat verbranding gepaard met andere schadelijke emissies wat de lokale luchtkwaliteit niet ten goede komt.

Om echt resultaat te boeken, zijn schonere en meer duurzame brandstoffen van groot belang. Dit ligt voor de hand, maar blijkt toch niet zo simpel. Er is een aantal alternatieve brandstoffen. Denk hierbij aan aardgas (CNG & LNG), biobrandstoffen, waterstof en elektriciteit.

Erik Büthker van PitPoint en Jarno Dakhorst van NEN praten over de verschillende aspecten waarover afspraken moeten worden gemaakt om deze alternatieve brandstoffen en de benodigde infrastructuur uit te rollen.

Power-to-gas

Waterstof speelt een heel belangrijke rol bij de realisatie van de energietransitie en het terugdringen van de CO2-uitstoot! Waterstof kan bijvoorbeeld worden omgezet in elektriciteit. Belangrijk voor de industrie, maar ook om auto’s op te laden.

Dit rijdt een stuk duurzamer dan de verbrandingsmotoren die nu gebruikt worden. John van Schagen is bij deze podcast te gast bij Aardgasbuffer Zuidwending in Veendam samen met Gerard van Pijkeren en Ronald Velthuizen van Gasunie en Jeannette Hofman-Züter van NEN het zogenoemde ‘HyStock pilotproject te bespreken dat nu wordt opgezet om de eerste stappen te zetten naar grootschalige inzet van waterstof.

Hoe brengen we waterstof aan de man?

Waterstof is een ideale energiedrager met toepassingen in mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving en is een geschikt medium voor energieopslag. Ewald Breunesse van Shell en Jarno Dakhorst van NEN gaan in gesprek over de opschaling van waterstofproductie en -consumptie.

Aspecten die aan bod komen betreffen onder meer het belang van zuiverheid van waterstof, de kansen die hergebruik van bestaande assets bieden, en de rol van normalisatie voor het creëren van vertrouwen bij de burger.

De podcasts zijn te beluisteren op http://www.nen.nl/podcast

Wilt u ook uw bijdrage leveren aan de energietransitie en meewerken aan het maken afspraken om het proces te versnellen? Neem dan contact op met NEN, energietransitie@nen.nl

Meer info op www.nen.nl/energietransitie