Hans Overdiep

Hans Overdiep
Manager Energietransitie GasTerra
 

Voorlopig kunnen we niet zonder, meent Hans Overdiep, manager Energietransitie van GasTerra. GasTerra, voor de helft eigendom van de staat en verder van olieproducenten Shell en Esso, handelt in aardgas en levert aan energiebedrijven en grote Nederlandse industrieën.

Maar de onderneming sluit haar ogen niet voor de snelle afname van fossiele brandstoffen. Hans Overdiep: "We werken graag mee aan een slimme en verstandige overgang naar alternatieve energiebronnen, samen met andere betrokken partijen.

Best lastig, want soms hebben we te maken met tegenstrijdige belangen, maar ik verwacht dat we daar wel uitkomen. Een kwestie van geven en nemen. Uiteindelijk gaat het ons allemaal om een betaalbare, betrouwbare en vooral ook schonere energievoorziening."

All electric

Overdiep verwacht dat de meeste woningen het halverwege deze eeuw zonder aardgas kunnen stellen. In nieuwbouwwijken kun je nu al volstaan met ‘all electric’ dankzij betere isolatie en het gebruik van warmtepompen.

Bij bestaande bouw is het niet verstandig de gasvoorziening van de ene op de andere dag af te schaffen, meent Overdiep. Een betere oplossing is eerst isoleren en daarna een hybride waterpomp installeren die zijn warmte uit de bodem of de lucht haalt.

Op warme dagen is dit voldoende. Op koude dagen kan de gasketel bijspringen. Overdiep: "Wij noemen dat gas op maat: gas inzetten waar het voor de energietransitie de meeste waarde heeft."

Opslag is lastig in een land met weinig hoogteverschillen.

Voor de industrie is het ‘minder makkelijk’ om van gas af te stappen wegens de hoge temperaturen die nodig zijn voor sommige productieprocessen en het risico dat bedrijven uitwijken naar het buitenland. De transitie zal hier meer tijd in beslag nemen, maar zelfs dan kan het nodig zijn aardgas achter de hand te houden voor noodsituaties, verwacht Overdiep.

Het probleem met duurzame energiebronnen is dat ze niet continu beschikbaar zijn en opslagsystemen onvoldoende aanwezig. "Opslag is lastig in een land met weinig hoogteverschillen. Maar de lege aardgasvelden bieden perspectief, dus daarvan zou Nederland meer gebruik kunnen maken."

Koploper

Nederland is geen koploper in het gebruik van duurzame energie, zoals zon, wind en biogas. "Logisch, omdat we hebben kunnen profiteren van gas uit eigen bodem", zegt Overdiep. Hij voorziet echter dat Nederland straks wel koploper kan worden ‘in de serieuze en verstandige afbouw van aardgas’. De kennis die GasTerra op dit gebied vergaart, kan straks van nut zijn voor omringende landen.

GasTerra investeert fors in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis, onder andere via de Energy Academy Europe en EnTranCe in Groningen. Op Ameland participeert ze in een experiment met versnelde transitie, samen met onder andere de NAM, TNO, Liander, ENECO, de gemeente en een lokale energiecoöperatie.

We zijn daar straks twintig jaar verder met de energietransitie dan in de rest van Nederland

"We zijn daar straks twintig jaar verder met de energietransitie dan in de rest van Nederland", zegt Overdiep. Zo zijn en komen er proeven met de productie van groen gas uit biomassa, gecombineerd met waterstof; waterpompen die op afstand worden gestuurd; elektrisch vervoer en zonneparken. Het grootste zonnepark van Nederland staat op Ameland. "Met deze praktijkervaringen kunnen we voorspellen hoe de rol van gas er over tien, twintig of dertig jaar uitziet."

Overdiep: "Duurzame energiebronnen krijgen voorrang. Begrijpelijk, en daar verzetten we ons uiteraard niet tegen. Maar dat is nog geen reden om tegen gas te ageren. Behalve dat het in beperkte mate onmisbaar zal blijven, heeft deze relatief schone fossiele brandstof ons land ook veel voordeel gebracht. Behalve comfort ook schonere gevels. Bedenk hoe die er uit hadden gezien als we kolen en olie waren blijven stoken."