1. Meer duurzame stroom produceren

Het eerst onderdeel van de energietransitie is een voor de hand liggende: we hebben meer duurzame energie nodig. “We moeten vooral massa creëren, zodat de kosten omlaag kunnen.

Daarvoor moeten we strakke afspraken maken tussen betrokkenen en de markt garanderen dat ze volume kunnen maken. Momenteel gaat dat best goed.”

2. De gebouwde omgeving verduurzamen

Ten eerste zijn er energiebesparende maatregelen nodig, ten twee de overstap naar alternatieven voor aardgas. Een gemiddeld huishouden gebruikt vier keer zoveel gas als elektriciteit, weet Van der Gaag. Hiermee liggen we achter op schema. “Technisch is dit perfect in zo’n twintig jaar op te lossen.

Maar je hebt met mensen te maken. Voor hen moet het aantrekkelijk worden gemaakt. Subsidies voor isolatie kunnen het tempo opvoeren, maar het blijft vaak bij het stimuleren van kleine stappen. Ook hier moeten we het grootschaliger aanpakken.”

3. Transport verduurzamen

De elektrische auto is gestaag zijn plek binnen het personenvervoer aan het opeisen. Onlangs werd al een motie ingediend om in 2025 alleen nog maar elektrische auto’s te mogen verkopen. Niet vreemd gedacht, vindt Van der Gaag, aangezien er in 2018 meer auto’s op markt komen die betaalbaar zijn en een actieradius van zo’n drie- a vierhonderd kilometer hebben. “Kan wel revolutie veroorzaken.”

Complexer is volgens hem de verduurzaming van vrachtvervoer, scheepvaart en luchtvaart. Dat ligt technisch ingewikkelder. Hoewel er met bio-energie en hybride rijden op de weg wel vaart is te maken. “Er zijn ook al wel claims dat er in 2030 een elektrisch vliegtuig is voor Europese vluchten, dus er zit beweging in. Verder is echter belangrijk dat we het volume van al het transport omlaag brengen.”

4. De industrie verduurzamen

Relatief veel van de energie die we in Nederland gebruiken, gaat naar de industrie. Namelijk zo’n 40 procent  - evenveel als naar transport en de overige 20 procent is voor huishoudens. Een sector met een groot besparingspotentieel, maar dat bedrijven een lage energieprijs en –belasting betalen, zit de versnelling van de enerigetransitie volgens Van der Gaag in de weg.

Alternatieven zijn op deze manier immers relatief duur voor hen. Toch stellen bedrijven onderdeel van de oplossing te willen zijn. Een minimumprijs voor CO2-uitstoot op Europees niveau zou helpen, meent Van der Gaag.

Die per jaar stijgen. “Je zal zien dat investeringen die het nu niet halen in de boardroom, er dan wel doorheen komen.” Een alternatief hiervoor is volgens hem een coalitie vormen met landen om ons heen. “Het Verenigd Konikrijk werkt er al mee, Frankrijk volgend jaar ook. Het zou mooi zijn om daar de landen om Noordzee bij mee te krijgen.”