Steven Wilkins

Senior research engineer bij TNO

Steven Wilkins, senior onderzoekswetenschapper bij TNO doet onderzoek naar het gebruik van alternatieve vormen van energie voor transport, zoals waterstof, elektriciteit en duurzame brandstoffen in plaats van fossiele brandstoffen. TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die met en voor zowel overheden als de industrie werkt en hen inzicht biedt in innovatieve oplossingen om CO2-uitstoot terug te dringen.

Proeftuin voor innovatie

Volgens Wilkins is Nederland een goed proeftuin voor innovatieve technologieën. “Nederland is goed in het begrijpen en samenbrengen van verschillende stakeholders om innovatie werkelijkheid te maken, met steun van organisaties als TNO, die een brede aanpak heeft en zoveel mogelijk factoren in overweging neemt.”

Nederland is bijvoorbeeld een van de grootsten binnen de EU in het gebruik van elektrische bussen en die ervaring kan als goede testcase fungeren voor expansie naar andere transportsectoren.

Balans tussen ambitie en realiteit

Om die uitbreiding en opschaling waar te maken moeten de belangen van alle stakeholders in overweging genomen worden, en is de steun van de overheid, afstemming met technische universiteiten, toegepast onderzoek en de industrie nodig.

Terwijl het beleid ambitieus moet zijn om de 2050 doelstellingen te halen en innovatie aan te moedigen, moeten de vereisten niet te hoog zijn voor de industrie en eindgebruikers om aan te haken. Daarom gelooft Wilkins dat de beste manier is om zowel bestaande als toekomstige technologieën te ondersteunen en flexibele oplossingen te vinden.

Synergieën

Synergieën tussen verschillende alternatieve oplossingen, zoals een combinatie tussen waterstof en elektrisch, zijn ook interessant. Waterstofvoertuigen, bijvoorbeeld, zijn aantrekkelijker voor lange afstanden dan elektrische voertuigen, omdat ze niet afhankelijk zijn van de tragere laadsnelheden of batterijcapaciteit, maar zijn minder energiezuinig.

Investeringen

“Het is duidelijk dat investeringen nodig zijn om de 2050-doelen te behalen,” zegt Wilkins, en TNO onderzoekt welke investeringen het meest efficiënt zijn: denk daarbij behalve aan subsidies bijvoorbeeld ook aan investering in menselijk kapitaal en het ondersteunen van fundamenteel en toegepast onderzoek en proeftuinen.

“TNO kan de transitie naar duurzame oplossingen ondersteunen door te helpen een beter inzicht te krijgen in de verschillende uitdagingen die daarbij komen kijken,” aldus Wilkins. 

Wil je meer informatie over waterstof en de brandstofcel? Kijk en lees hier meer!